Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Chánh Thanh tra VKSND tỉnh Cà Mau làm Trưởng đoàn. Cùng tham gia có các đồng chí là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên làm công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của VKSND tỉnh Cà Mau và VKSND huyện Ngọc Hiển.

Tham dự buổi làm việc, về phía Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Hiển có đồng chí Huỳnh Văn Thống - Đội trưởng Đội điều tra hình sự Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Hiển; cùng các đồng chí là Cán bộ, Điều tra viên phụ trách công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn kiểm sát thông qua dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát

Thừa ủy quyền của Thủ trưởng đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Quốc - Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Hiển trình bày báo cáo các nội dung liên quan đến hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự theo đề cương mà Đoàn kiểm sát đã yêu cầu. Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm sát VKSND tỉnh Cà Mau tiến hành trực tiếp kiểm tra sổ theo dõi đơn khiếu nại, tố cáo; hồ sơ tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/5/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Hiển.

Sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và khách quan, thay mặt Đoàn kiểm sát đồng chí Nguyễn Quốc Khánh đã thông qua dự thảo kết luận kiểm sát, theo đó lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Hiển đã quan tâm sâu sát đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời quán triệt, chỉ đạo Cán bộ, Điều tra viên thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, của Nhà nước, của ngành Công an nhân dân liên quan đến khâu công tác này, nhất là quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT ngày 05/9/2018 của Liên ngành Trung ương.

Công an huyện Ngọc Hiển đã thành lập Tổ giúp việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; sổ theo dõi đơn khiếu nại, tố cáo được ghi chép, cập nhật đầy đủ, đồng thời giao cho 1 đồng chí Cán bộ phụ trách Văn phòng Đội điều tra tổng hợp theo dõi, quản lý; đơn vị thực hiện tương đối tốt thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo, về trình tự, thủ tục thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo, về áp dụng biểu mẫu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đơn vị còn tồn tại một số vi phạm như Quyết định giải quyết khiếu nại không ghi thời hạn khiếu nại tiếp; chưa viện dẫn đầy đủ căn cứ của Quyết định giải quyết khiếu nại; hồ sơ giải quyết khiếu nại không đánh số bút lục cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Thay mặt Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Hiển, đồng chí Nguyễn Văn Quốc - Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp nghiêm túc tiếp thu những vi phạm mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra, đồng thời sẽ báo cáo Thủ trưởng đơn vị để kịp thời chỉ đạo khắc phục ngay những vi phạm trên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong khâu công tác này trong thời gian tới.

Thanh Tấm - Việt An