Kết quả cho thấy, UBND 3 phường được kiểm sát đã triển khai thực hiện công tác thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ đúng quy định của Luật thi hành án hình sự. Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Cơ quan thi hành án hình sự, UBND các phường đã tiến hành phân loại và phân công người quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo; đã tiến hành mở sổ thụ lý để theo dõi, quản lý…

leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại buổi kiểm sát

Qua kiểm sát, các hồ sơ quản lý theo dõi được lập đầy đủ, thể hiện có bản án, Quyết định thi hành án đã có hiệu lực pháp luật. Các hồ sơ bị án đã chấp hành xong thời gian thử thách thì UBND phường đã chuyển lên Cơ quan thi hành án hình sự cấp giấy chứng nhận theo thẩm quyền, đã đảm bảo quyền lợi của người được hưởng án treo đúng theo quy định.

Song qua kết quả kiểm sát trực tiếp, VKSND TP Bảo Lộc cũng nhận thấy UBND các phường còn có một số vi phạm pháp luật như trong quá trình quản lý, giám sát giáo dục người chấp hành án treo, UBND phường không yêu cầu người chấp hành án thực hiện nghĩa vụ hàng tháng phải viết báo cáo gửi UBND phường về tình hình chấp hành nghĩa vụ của người được hưởng án treo; chưa thực hiện việc đánh giá nhận xét quá trình chấp hành án của bị án một cách khách quan, toàn diện, phản ánh đúng tình hình chấp hành án của bị án theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 thông tư 65 ngày 28/11/2019 của Bộ Công an quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng và điểm i khoản 1 Điều 86 Luật thi hành án hình sự năm 2019.

Bên cạnh đó không yêu cầu người chấp hành án thực hiện hình phạt bổ sung, chưa nhận xét đánh giá quá trình chấp hành án của bị án đầy đủ, đúng tình hình, kết quả việc chấp hành pháp luật, chấp hành nghĩa vụ của người chấp hành án.

Từ những vi phạm pháp luật nêu trên, VKSND TP Bảo Lộc đã ban hành Kết luận - Kiến nghị đối với UBND phường 2, phường Lộc Phát và phường B’Lao. Theo đó, VKSND TP Bảo Lộc yêu cầu UBND các phường tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với cán bộ thực hiện công tác thi hành án hình sự để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật thi hành án hình sự.

VKSND TP Bảo Lộc cũng yêu cầu UBND các phường được kiểm sát tiến hành khắc phục vi phạm theo các nội dung đã nêu trong bản kết luận theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Linh