leftcenterrightdel
 VKSND huyện Tân Phú Đông tại một buổi kiểm sát trực tiếp Cơ quan CSĐT Công an huyện.

Trong thời gian qua, nhìn chung Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú Đông đã thực hiện đúng quy định Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 trong hoạt động  tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vẫn còn một số hạn chế và vi phạm.

Theo đó, vi phạm về thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cụ thể: Cơ quan điều tra gửi thông báo kết quả tiếp nhận không đúng thời gian quy định (vi phạm khoản 5 Điều 146 Bộ luật tố tụng hình sự).

Vi phạm về thời hạn, thủ tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cụ thể: Tố giác hết thời hạn giải quyết Cơ quan điều tra mới đề nghị gia hạn (Vi phạm khoản 2 Điều 147 Bộ luật tố tụng hình sự).

Vi phạm về thời hạn gửi quyết định không khởi tố vụ án hình sự, cụ thể: Cơ quan điều tra gửi tài liệu và quyết định không khởi tố vụ án hình sự không đúng thời gian quy định (Vi phạm khoản 1 Điều 158 Bộ luật tố tụng hình sự).

Vi phạm về quyết định trưng cầu giám định không ghi thời hạn giám định (Vi phạm điểm e khoản 2 Điều 205, điểm c khoản 1 Điều 208 Bộ luật Tố tụng hình sự).

Vi phạm về yêu cầu định giá tài sản không ghi thời hạn tiến hành định giá (vi phạm điểm e khoản 2 Điều 215 và Điều 216 Bộ luật Tố tụng hình sự).

Nhằm đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, VKSND huyện Tân Phú Đông đã kiến nghị đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú Đông chỉ đạo cho Điều tra viên khắc phục những vi phạm nêu trên theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và được chấp nhận.

Thanh Phong - Thanh Toàn