Quy chế nhằm thực hiện tốt Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) và tăng cường hơn nữa công tác phối hợp liên ngành. 

Những năm qua, CQĐT và VKSND huyện A Lưới đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Để tổ chức thực hiện tốt quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021), Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/11/2021) của liên ngành Trung ương, đồng thời đưa công tác phối hợp của hai đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực; lãnh đạo hai đơn vị đã thống nhất xây dựng, ký kết Quy chế phối hợp trong công tác hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tiếp nhận, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã trên địa bàn huyện A Lưới.

leftcenterrightdel
Thủ trưởng CQĐT và Viện trưởng VKSND huyện ký kết Quy chế.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Bảo, Viện trưởng VKSND huyện đã thông qua nội dung Quy chế phối hợp, theo đó Quy chế gồm có 4 Chương với 10 Điều quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung phối hợp, việc phân công nhiệm vụ, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phối hợp…

Trong việc phối hợp kiểm tra, hướng dẫn theo kế hoạch của CQĐT, hai đơn vi thống nhất phối hợp kiểm tra, hướng dẫn hoạt động xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã định kỳ 2 lần/năm và đột xuất khi xét thấy cần thiết. Trước khi ban hành quyết định, kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn đối với Công an cấp xã, CQĐT thông báo cho VKS và gửi các văn bản này cho VKS sau khi ban hành để theo dõi và tham gia.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo hai đơn vị nhận hoa và chụp ảnh lưu niệm.

Sau khi nhận được Quyết định và kế hoạch của CQĐT, VKS phải phân công lãnh đạo, Kiểm sát viên tham gia phối hợp kiểm tra, hướng dẫn và thông báo cho CQĐT biết. Trường hợp Công an cấp xã có dấu hiệu vi phạm trong việc tiếp nhận, xác minh sợ bộ tố giác, tin báo về tội phạm, VKSND huyện trao đổi với CQĐT để phối hợp cử cán bộ tiến hành xác minh, làm rõ, từ đó có biện pháp xử lý, giải quyết.

Định kỳ hàng năm, hai đơn vị tổ chức sẽ họp để đánh giá kết quả công tác phối hợp trong năm, bàn nội dung phối hợp của năm sau và khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế.

Nguyễn Cường