Trong thời gian từ ngày 25/3 - 29/3/2024, VKSND huyện Thanh Liêm đã phân công Kiểm sát viên tiến hành trực tiếp xác minh đối với 52 trường hợp phân loại chưa có điều kiện thi hành tại 8 xã trên địa bàn. Quá trình thực hiện đơn vị đã mời đại diện Lãnh đạo và Chấp hành viên của Chi cục cùng phối hợp.

leftcenterrightdel
 VKSND huyện Thanh Liêm phối hợp Chi cục THADS cùng cấp vận động thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án.

Trong quá trình trực tiếp xác minh, Kiểm sát viên đã tích cực động viên, thuyết phục, phân tích rõ quyền lợi và trách nhiệm của đương sự để họ hiểu được các quy định của pháp luật và tự nguyện thi hành án, đây được coi là giải pháp quan trọng "một mũi tên trúng nhiều đích" - các bản án, quyết định của Tòa án được cơ quan, tổ chức và công dân tôn trọng, chấp hành nghiêm chỉnh; vừa bảo đảm quyền lợi cho các đượng sự, hạn chế các vụ việc phải giải quyết kéo dài ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị tại địa phương.

Kết quả đã phát hiện 6 trường hợp có căn cứ xác định người phải thi hành án có điều kiện thi hành án; 6 trường hợp đã tự nguyện nộp tiền thi hành án, trong đó có 2 việc đã thi hành toàn bộ số tiền tiền án phí và tiền phạt, 4 việc thi hành được một phần cho Chấp hành viên ngay tại thời điểm xác minh (có nhiều trường hợp bản án đã có hiệu lực pháp luật nhiều năm nhưng người phải thi hành án chưa thi hành).

Do vậy, VKSND huyện Thanh Liêm đã ban hành 6 văn bản yêu cầu Chi cục THADS huyện ra Quyết định về việc tiếp tục thi hành án đối với các trường hợp có điều kiện thi hành.

Qua đó cho thấy, công tác dân vận luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong việc vận động các cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, nhất là chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng.

leftcenterrightdel
 VKSND huyện Thanh Liêm làm tốt công tác “dân vận” trong xác minh điều kiện thi hành án dân sự.

Việc vận động, giáo dục, thuyết phục quyết định lớn hiệu quả trong hoạt động thi hành án, để người thi hành án, người thân của người phải thi hành án... tự nguyện thi hành; hạn chế việc cố tình chây ỳ, chống đối không thi hành hay việc khiếu nại, tố cáo kéo dài... không thi hành được.

Sự nỗ lực, khéo léo, kiên trì của Kiểm sát viên trong công tác vận động, thuyết phục đã làm thay đổi từ không hợp tác sang thái độ tự nguyện thi hành của đương sự, giúp các cơ quan chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao tỉ lệ thi hành án, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lan Chi