Theo đó, tại phần Quyết định của Bản án số 21/2021/HC-ST ngày 23/3/2021 của TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên “Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Ng., hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số G 469xxx mà UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994 cho ông Hà Đình N. đối với thửa đất tại thôn 6, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương (nay là thôn Nga Linh, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương). Bà Ng. có quyền và nghĩa vụ liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục cấp GCNQSDĐ đối thửa đất trên”.

Ngày 6/4/2022, TAND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định buộc thi hành án hành chính số 02/2022/QĐTHA yêu cầu UBND huyện Quảng Xương phải thi hành bản án nêu trên. 

Tuy nhiên, UBND huyện Quảng Xương không tổ chức thi hành án theo quy định. Do đó, ngày 20/12/2023 người được thi hành án là bà Nguyễn Thị Ng. có đơn gửi đến các cơ quan tư pháp và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị chỉ đạo UBND huyện Quảng Xương thực hiện nghĩa vụ thi hành án theo nội dung bản án.

Đến nay đã hết thời gian tự nguyện thi hành án nhưng UBND huyện Quảng Xương chưa gửi thông báo về tình hình kết quả thi hành án đến VKSND tỉnh Thanh Hóa là vi phạm khoản 2 Điều 10 Nghị định 71/2016/NĐ-CP.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát trực tiếp tại Cục THADS tỉnh Thanh Hóa.

Đối với TAND tỉnh Thanh Hóa, Toà án không gửi bản án có hiệu lực pháp luật và Quyết định buộc thi hành án hành chính vụ việc nêu trên cho Cục THADS tỉnh Thanh Hóa và VKSND tỉnh Thanh Hóa để thực hiện đôn đốc theo dõi và kiểm sát việc thi hành là vi phạm khoản 3 Điều 196 và khoản 2 Điều 312 Luật Thi hành án hành chính năm 2015.

Với những vi phạm này, Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11) VKSND tỉnh Thanh Hoá đã tham mưu cho lãnh đạo VKSND tỉnh ban hành kiến nghị đến Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương yêu cầu tổ chức thi hành Bản án số 21/2021/HC-ST ngày 23/3/2021 và thông báo kết quả thực hiện cho VKSND tỉnh biết.

Đồng thời, VKSND tỉnh cũng đã ban hành kiến nghị đến TAND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu khắc phục các vi phạm trong việc chậm chuyển giao bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật cho Cục THADS tỉnh và VKSND tỉnh.

Trong thời gian tới, Phòng 11 VKSND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục kiểm sát chặt chẽ công tác thi hành án hành chính trên địa bàn, kịp thời ban hành các yêu cầu, kiến nghị, đảm bảo các bản án, quyết định hành chính được thi hành theo đúng quy định của pháp luật.

Khải Huy