Đoàn kiểm sát do đồng chí Dương Ngọc Khang, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn. Về phía UBND xã có các đồng chí Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo, cán bộ Công an xã.

leftcenterrightdel
 Đoàn Kiểm sát trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, tài liệu.

Sau khi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, nghe đồng chí Chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả việc thi hành án, Đoàn kiểm sát đã tiến hành nghiên cứu, đối chiếu số liệu; hồ sơ, sổ sách và các tài liệu khác có liên quan.

Qua làm việc, nhận thấy UBND xã đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt quy định pháp luật liên quan việc giám sát, giáo dục, quản lý người bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo trên địa bàn: Hồ sơ các loại thể hiện cơ bản đầy đủ các thủ tục theo quy định. Mở đầy đủ sổ theo dõi người chấp hành án và ghi chép đầy đủ, đúng cột, mục. 

Lập hồ sơ, tổ chức và phân công cán bộ trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục. Thực hiện nhận xét hàng tháng, và kiểm kê, kiểm danh, kiểm diện hàng quý theo quy định, không có trường hợp nào vi phạm quy định pháp luật và vi phạm nghĩa vụ người chấp hành án. Thực hiện báo cáo đầy đủ kết quả thi hành cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện… 

Sau cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đề nghị UBND xã tiếp tục quan tâm, quán triệt, chỉ đạo và chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, gia đình và cơ quan, tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát, giáo dục, quản lý người chấp hành án tại địa bàn.

Trọng Biên