Theo đó, Đoàn kiểm sát do đồng chí Đỗ Việt Anh, Phó Viện trưởng VKSND huyện Thiệu Hóa làm Trưởng đoàn. Thay mặt Đoàn kiểm sát, đồng chí Đỗ Việt Anh thông qua Quyết định, Kế hoạch kiểm sát trực tiếp.

leftcenterrightdel
Đoàn kiểm sát của VKSND huyện Thiệu Hóa làm việc với CQĐT Công an huyện.

Sau khi nghe cơ quan CSĐT Công an huyện Thiệu Hóa báo cáo bằng văn bản về kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và đơn thư khiếu nại trong hoạt động tư pháp, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra sổ sách, hồ sơ và các tài liệu liên quan.

Quá trình tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố, CQĐT đã cơ bản chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các quy định pháp luật có liên quan, như: Phân công trực ban hình sự 24/24 giờ để tiếp nhận tin báo, giao cho đội điều tra tổng hợp làm đầu mối tiếp nhận, quản lý tin báo; Các tin báo về tội phạm từ cá nhân, tổ chức, cơ quan chuyển đến được ghi chép, phản ánh đầy đủ nội dung vào sổ tiếp nhận tin báo, hệ thống sổ sách theo dõi đầy đủ.

Qua phân loại, Thủ trưởng CQĐT Công an huyện Thiệu Hóa đã ra quyết định phân công Phó Thủ trưởng, Điều tra viên, Cán bộ điều tra tiến hành xác minh, lập hồ sơ giải quyết. Kết quả giải quyết tin báo về tội phạm của CQĐT đảm bảo có căn cứ và đúng pháp luật, việc xác minh giải quyết đảm bảo thời hạn theo quy định, không vi phạm thời hạn xác minh giải quyết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn trực tiếp kiểm sát còn phát hiện một số tồn tại, hạn chế của CQĐT như: Xác định sai thời hạn gia hạn thời hạn giải quyết nguồn tin; không có biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ; biên bản ghi lời khai không ghi tư cách người tham gia tố tụng.

Kết thúc quá trình kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã công bố dự thảo kết luận, kiến nghị yêu cầu khắc phục những vi phạm nêu trên. Đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thiệu Hóa tiếp thu toàn bộ nội dung được nêu trong bản dự thảo kết luận của Đoàn kiểm sát và chỉ đạo khắc phục các vi phạm nêu trên./.

Thúy Nguyễn - Bình Minh