leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại buổi ký kết.

Tham dự ký kết có các đơn vị VKSND, Cục THADS, Tòa án, Công an, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ chỉ huy Quân sự, Thanh tra, Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận và Trại giam Thủ Đức, Trại giam Huy Khiêm.

Tại hội nghị, sau khi nghe quy chế, kế hoạch công tác thi đua năm 2023 và dự thảo nội dung giao ước thi đua, các đơn vị đã thảo luận sôi nổi, bổ sung các nội dung thi đua sát với yêu cầu của từng ngành.

Các đơn vị cũng thống nhất đề ra các giải pháp cụ thể để hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nghiệp vụ; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, cũng như đề nghị UBND tỉnh khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhằm tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ và người lao động trong Khối thi đua.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Minh Thư, Trưởng Ban thi đua khen thưởng, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng UBND tỉnh Bình Thuận đánh giá cao thành tích mà các đơn vị trong Khối thi đua số 9 đạt được trong năm 2022, đồng thời đề nghị Khối trưởng Khối thi đua 9 thực hiện một số nội dung mới tại Kế hoạch thi đua của Khối đảm bảo phù hợp với Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/1/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Trần Trân - Văn Long