Trong năm 2023, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo đơn vị, đặc biệt là sự nhiệt huyết của các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên, VKSND huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thực hiện “ứng dụng công nghệ thông tin” và “chuyển đổi số” vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, đã đạt những thành tích nhất định.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh cuộc họp định kỳ tại VKSND huyện Đak Pơ.

Cụ thể, đơn vị đã sử dụng hiệu quả các ứng dụng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; hệ thống thư điện tử công vụ của ngành.

Tại các buổi họp, sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, đơn vị đã bước đầu sử dụng thuyết trình kết hợp với trình chiếu Powerpoint; hướng đến thực hiện các cuộc họp theo mô hình “phòng họp không giấy”. Từ đó, lãnh đạo, công chức trong đơn vị khi tham dự các cuộc họp đã sử dụng các thiết bị như máy tính xách tay, điện thoại thông minh.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND huyện Đak Pơ số hóa hồ sơ, trình bày tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa.

Đơn vị đã lập 1 nhóm kín trên ứng dụng Zalo với các thành viên trong đơn vị để lãnh đạo đơn vị quản lý, điều hành công việc, yêu cầu các báo cáo, nhắc nhở, đôn đốc thực hiện các văn bản được gửi, duyệt trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Từ đó, đã đảm bảo tính nhanh chóng, thuận lợi và tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức.

Các hồ sơ án hình sự, dân sự được số hóa, là cơ sở tiến tới xây dựng hồ sơ điện tử, thuận tiện trong việc lưu trữ, tra cứu hồ sơ. Bên cạnh đó, đưa ứng dụng Microsoft Office Excel trong quản lý tin báo, án hình sự án dân sự, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự,… thực hiện công tác báo cáo án bằng sơ đồ tư duy. Ngoài ra, đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin và phối hợp tốt với TAND cùng cấp tiến hành xét xử trực tuyến, rút kinh nghiệm, trình chiếu tài liệu, hình ảnh tại phiên tòa.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND huyện Đak Pơ báo cáo án truy tố bằng sơ đồ tư duy.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn đơn vị đứng chân, cán bộ, Kiểm sát viên đã sử dụng máy tính xách tay, máy chiếu các nội dung, hình ảnh, video clip liên quan đến những vấn đề cần truyền tải đến buổi tuyên truyền được trực quan sinh động, dễ hiểu. Nhờ vậy, thu hút được nhiều lượt người tham dự, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền.

Lãnh đạo đơn vị cũng xác định, cán bộ trẻ phải là lực lượng xung phong đi đầu thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đây là những người đầu tiên, tích cực nhất giúp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đi vào công việc ở cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Kiểm sát viên VKSND huyện Đak Pơ công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hình sự.

Để thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện khâu đột phá năm 2024, VKSND huyện Đak Pơ xác định, tăng cường “Đẩy mạnh việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác nghiệp vụ” không chỉ là nhiệm vụ đột phá của đơn vị mà còn là nhiệm vụ chung của toàn ngành KSND. 

Chính vì vậy, để thực hiện một cách có hiệu quả công tác này, trong thời gian tới, mỗi cán bộ, công chức trong đơn vị cần phải nhận thức được tầm quan trọng của việc chuyển đổi số là cần thiết và tất yếu. Từ đó, đề ra những kế hoạch, mục tiêu cụ thể, học hỏi, trau dồi thêm những kiến thức để ứng dụng công nghệ thông tin và từng bước thực hiện chuyển đổi số./.

Phạm Bình An