Thông qua công tác Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ năm 2019 và 2020, VKSND huyện Đak Pơ xét thấy Tòa án thụ lý, giải quyết 2 vụ Tranh chấp chia tài sản thừa kế liên quan đến quyền sử dụng đất. Để có căn cứ giải quyết vụ án dân sự, Tòa án nhân dân huyện đã có công văn gửi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Đak Pơ quản lý đề nghị cử cán bộ thành lập Hội đồng định giá. 

Nhìn chung các cơ quan trên địa bàn đã làm tốt công việc của mình theo đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn để xảy ra một số sai sót sau: Khi tiến hành đo đếm các tài sản trên đất và vẽ sơ đồ, Chủ tịch Hội đồng định giá và các thành viên chưa thể hiện cụ thể chi tiết các loại tài sản có trên đất, chưa mô tả cụ thể vị trí của từng tài sản trên từng thửa đất mà chỉ thống kê số lượng chung từng loại do đó gây nên khó khăn cho việc làm căn cứ để giải quyết vụ án dân sự. Khi Hội đồng định giá tiến hành đo đếm lại mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến thời hạn giải quyết vụ án, ảnh hưởng đến quyền lợi của các đương sự. 

leftcenterrightdel
Một phiên tòa tại huyện Đak Pơ.

Để pháp luật được thực thi một cách nghiêm chỉnh và thống nhất, tránh những sai sót, hạn chế trong công tác thẩm định tại chỗ và định giá tài sản của Hội đồng định giá, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải quyết các vụ án dân sự đúng thời hạn và đảm bảo các quy định của pháp luật.

VKSND huyện Đak Pơ kiến nghị Chủ tịch UBND huyện họp, chỉ đạo và quán triệt các cơ quan liên quan là Chủ tịch và Thành viên của Hội đồng định giá do Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ thành lập khi tham gia thực hiện công tác chuyên môn cần tuẩn thủ đúng và đầy đủ các quy định về định giá tài sản và thẩm định giá tài sản theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự để có căn cứ giải quyết các vụ án đúng theo quy định.

Nguyễn Chí Linh - VKSND huyện Đăk Pơ - tỉnh Gia Lai