Chi bộ VKSND huyện A Lưới đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư và các văn bản liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

Chi bộ đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng vào chương trình, nội dung sinh hoạt định kỳ của Chi bộ và các cuộc họp giao ban đơn vị, chẳng hạn đối với chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

leftcenterrightdel
 Họp liên ngành về công tác phối hợp 

Cấp ủy Chi bộ đã xây dựng kế hoạch, mỗi tháng quán triệt, học tập một nội dung của chuyên đề, gồm: lực lượng, hình thức tổ chức đại đoàn kết dân tộc; nguyên tắc đại đoàn kết dân tộc; phương pháp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh làm hạt nhân lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng; đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng…,  điều đó đã giúp việc học tập và làm theo Bác được thực chất, có hiệu quả và thực sự trở thành công việc quan trọng, thường xuyên, lâu dài.

Chia sẻ về biện pháp, cách làm hay trong việc học tập và làm theo Bác, đồng chí Đinh Văn Bảo, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện A Lưới cho biết: "Chi bộ đã xây dựng và triển khai, tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kết quả, 100% cán bộ, đảng viên Chi bộ đã ký và nghiêm túc thực hiện cam kết tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện; định kỳ hàng tháng có báo cáo kết quả thực hiện cam kết khi sinh hoạt Chi bộ".

Mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, trách nhiệm của người cán bộ, đáng viên; ra sức nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một số đồng chí còn liên hệ với thực tiễn công tác, vận dụng có hiệu quả tư tưởng của Người để cải tiến phương pháp làm việc một cách thường xuyên, như vận dụng tư tưởng của Người về tự phê bình và phê bình vào việc tổ chức và rút kinh nghiệm sau các phiên tòa hình sự; vận dụng quan điểm của Người về học tập kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệm vào việc nâng cao năng lực công tác…, đã góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 KSV VKSND huyện A Lưới thực hành quyền công tố tại phiên tòa hình sự
Chính nhờ việc triển khai, học tập Chỉ thị số 05 một cách nghiêm túc, nhiều đổi mới mà Chi bộ, cơ quan luôn đoàn kết, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Nhiều năm qua, đơn vị không để xảy ra việc Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội, không để xảy ra án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, các mặt công tác khác đều đạt kết quả tốt.

Từ năm 2016 đến nay, Chi bộ liên tục được Đảng bộ huyện A Lưới công nhận trong sạch, vững mạnh, trong đó 3 liền (2017-2019) được công nhận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; hàng năm, đơn vị đều đạt tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến; được tặng 7 bằng khen và nhiều giấy khen trong công tác xây dựng Đảng và các phong trào thi đua. cán bộ, đảng viên đều được công nhận, phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được các cấp, các ngành khen thưởng trong các phong trào thi đua. 

Nhiều điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương Bác được các cấp khen thưởng, điển hình là đồng chí Đinh Văn Bảo, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng thực sự là tấm gương học và làm theo Bác về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần tự học...Hàng ngày, đồng chí luôn đến sớm hơn giờ làm việc, dành thời gian đầu giờ để đọc sách, văn bản. Bên cạnh đồng chí luôn có cuốn sổ công tác và chiếc bút để vừa đọc, vừa ghi chép những điều cần lưu ý phục vụ cho công việc.

Trong các cuộc họp Chi bộ và cơ quan, đồng chí thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên tự phê bình, phê bình về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và luôn tự mình gương mẫu thực hiện trước, nhờ thế tinh thần tự phê bình và phê bình của mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng nâng cao. Đồng chí cũng thường tổ chức kiểm tra chéo giữa các bộ phận nghiệp vụ với nhau, “qua kiểm tra chéo, các bộ phận giúp nhau phát hiện, sửa chữa kịp thời các sai sót, là dịp để cán bộ ở các bộ phận học hỏi điều hay của nhau, giúp nhau tiến bộ”- đồng chí cho biết. 

Ngoài giờ làm việc, đồng chí cùng gia đình tích cực chăn nuôi, trồng trọt, tạo được thu nhập trên hai trăm triệu đồng mỗi năm. Mỗi một lần vào thăm nhà đồng chí, thấy gà đầy vườn, lúa đầy ruộng, cá đầy ao, anh em đơn vị ai nấy đều trầm trồ khen ngợi, thích thú, hăng say lắng nghe đồng chí chia sẻ cách chăn nuôi, trồng trọt.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đinh Văn Bảo phát biểu tại Đại hội Chi bộ

Với những việc đã làm được trong công tác và phát triển kinh tế gia đình, từ năm 2016 đến nay, đồng chí Bảo đã được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng 06 bằng khen qua các phong trào thi đua; 05 năm liền được Đảng bộ huyện A Lưới công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được tặng 04 giấy khen trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; được UBND huyện A Lưới tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với tội phạm ma tuý; là một trong những đại diện của huyện tham dự Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế, hai lần được tặng thưởng vì có có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội - quốc phòng tại Đại hội các dân tộc thiểu số giai đoạn 2009-2014, 2014-2019.

Mới đây, Chi bộ và cá nhân đồng chí Bảo đã được Ban Thường vụ Huyện ủy huyện A Lưới ghi nhận và khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ những kết quả trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, VKSND huyện A Lưới sẽ tiếp tục đổi mới cách thức học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu những năm tới sẽ đạt được thêm nhiều thành tích mới, thành công mới.

Nguyễn Cao Cường