Ngày 3/7/2024, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân ban hành công văn số 224/V16 gửi lãnh đạo Văn phòng VKSND tối cao; lãnh đạo Báo Bảo vệ pháp luật; lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát về việc đăng tải thông tin trên các phương tiện truyền thông của Ngành để lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân trong Ngành được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng theo tiêu chuẩn cống hiến.

Công văn nêu rõ, căn cứ khoản 2, Điều 46 Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

leftcenterrightdel
 Danh sách các cá nhân lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng theo tiêu chuẩn cống hiến năm 2024.

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân gửi danh sách các cá nhân trong Ngành đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng theo tiêu chuẩn cống hiến, đề nghị đăng tải trên Báo Bảo vệ pháp luật điện tử, Cổng thông tin điện tử của VKSND tối cao, Tạp chí Kiểm sát để lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định. Thời gian đăng từ ngày 3/7/2024 đến ngày 12/7/2024.

Công văn cũng nêu rõ: Đến thời hạn nêu trên, đề nghị quý đơn vị tổng hợp và thống kế số lượng truy cập và các ý kiến phản hồi của nhân dân gửi về VKSND tối cao (Vụ Thi đua - Khen thưởng), địa chỉ: Số 9, đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội hoặc qua địa chỉ Email: vp_v16@vks.gov.vn trước ngày 15/7/2024.

BVPL