Ngày 8/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND ban hành công văn số 461/V16 gửi lãnh đạo Văn phòng VKSND tối cao; lãnh đạo Báo Bảo vệ pháp luật; lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát về việc đăng tải thông tin trên các phương tiện truyền thông của Ngành để lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Danh sách 22 tập thể trong ngành KSND được lấy ý kiến nhân dân về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Công văn số 461/V16 nêu rõ: Căn cứ khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017); khoản 2, Điều 2, Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017.

Trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xét, tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể trong ngành KSND, thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND đề nghị đăng tải danh sách các tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ trên Báo Bảo vệ pháp luật, Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao, Tạp chí Kiểm sát điện tử để lấy ý kiến nhân dân theo quy định. Thời gian đăng tải từ ngày 8/12/2023 đến hết ngày 11/12/2023.

Cũng theo Công văn số 461/V16, đến thời hạn nêu trên, đề nghị Báo Bảo vệ pháp luật, Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao, Tạp chí Kiểm sát điện tử có văn bản tổng hợp số lượng người truy cập và các ý kiến phản hồi của nhân dân gửi về VKSND tối cao (Vụ Thi đua - Khen thưởng), địa chỉ: Số 9, đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội hoặc qua địa chỉ Email: vp_v16@vks.gov.vn trước ngày 12/12/2023.

BVPL