Công văn số 280/V16 nêu rõ: Căn cứ khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017); khoản 2, Điều 2, Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017.

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND gửi danh sách tập thể và cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen đột xuất của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị đăng tải trên Báo Bảo vệ pháp luật điện tử, Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao, Tạp chí Kiểm sát điện tử để lấy ý kiến nhân dân theo quy định. Thời gian đăng từ ngày 24/8/2023 đến hết ngày 4/9/2023.

Đến thời hạn nêu trên, đề nghị quý đơn vị tổng hợp và thống kế số lượng người truy cập và các ý kiến phản hồi của nhân dân gửi về VKSND tối cao (Vụ Thi đua - Khen thưởng), địa chỉ: Số 9, đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội hoặc qua địa chỉ Email: vp_v16@vks.gov.vn vào ngày 5/9/2023.

Xem toàn văn nội dung công văn và danh sách tại đâycong-van-280.pdf

P.V