Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê (TP Đà Nẵng) vừa tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể điển hình tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng thực sự là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng đảng và được lựa chọn công khai, dân chủ từ cơ sở hoặc được phát hiện qua các phương tiện thông tin đại chúng trong các lĩnh vực học tập, công tác, lao động, sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

leftcenterrightdel
  Phó Viện trưởng VKSND quận Thanh Khê được biểu dương vì có thành tích xuất sắc làm theo lời Bác. (Ảnh: TD)

Việc biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Phạm Ái Linh - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng VKSND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) vinh dự là một trong 12 tập thể và 15 cá nhân được khen thưởng trong dịp này.

Trong những năm qua, đồng chí Phạm Ái Linh luôn nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo các khâu công tác phụ trách đạt và vượt chỉ tiêu theo hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, nhiều năm liền có các đề tài giải pháp áp dụng có hiệu quả tại đơn vị. Đồng chí Phạm Ái Linh được công nhận là Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Thanh Khê yêu cầu toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới, bằng việc xác định rõ tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự phát triển của xã hội. Từ đó, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, và nhất là người đứng đầu các cấp, để việc “nêu gương” trở thành hành động tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở các chi, đảng bộ cơ sở.

Trần Thuỳ Dương - VKSND quận Thanh Khê