Lãnh đạo thực hiện các khâu đột phá

Theo báo cáo, trong năm qua, Đảng bộ Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã lãnh đạo công chức, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và đạt được những kết quả nổi bật. Theo đó, Đảng bộ Cơ quan điều tra cùng với lãnh đạo đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, các khâu đột phá nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm của đơn vị.

Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác xử lý, giải quyết án; việc người bị bắt, tạm giữ về hình sự chuyển khởi tố; về thu hồi tiền, tài sản tham nhũng; về công tác phòng ngừa vi phạm và tội phạm đều đạt và vượt các chỉ tiêu công tác năm 2018 đều đạt và vượt so với năm 2017.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ năm 2018 tặng Cơ quan điều tra.

Đảng bộ Cơ quan điều tra có số lượng đảng viên đông, sinh hoạt ở 10 chi bộ phân tán ở nhiều địa phương trong cả nước. Tuy nhiên, Ban Chấp hành Đảng bộ luôn phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị trong việc đề ra chủ trương, giải pháp, các khâu đột phá, cách làm mới làm cơ sở cho việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Giữa Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Cơ quan điều tra có sự thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ cấp trên và của Đảng bộ đều được triển khai cụ thể trong kế hoạch công tác của đơn vị cũng như từng phòng nghiệp vụ thông qua vai trò chỉ đạo của từng đồng chí đảng ủy viên đồng thời là lãnh đạo đơn vị.

Bên cạnh đó, năm 2018, Đảng ủy, Lãnh đạo Cơ quan điều tra VKSND tối cao tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Chú trọng đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý nghiệp vụ, tổ chức giao ban định kỳ, trực tuyến với các phòng khu vực trên toàn quốc, thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc tiến độ giải quyết thông tin, nguồn tin về tội phạm và điều tra các vụ án hình sự, không để xảy ra kéo dài hoặc quá hạn giải quyết.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trật tự nội vụ bảo đảm tính mệnh lệnh, chỉ huy trong đơn vị: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao, trong đó yêu cầu 100% công chức và người lao động ký Bản cam kết “Thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về những việc cán bộ, công chức, người lao động không được làm”; không vi phạm các quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật tổ chức VKSND; mọi hoạt động nghiệp vụ đều có hệ thống mẫu phiếu đề xuất bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật.

Quán triệt tinh thần Quy định số 101-QÐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về “tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban chỉ ủy và tập thể lãnh đạo Cơ quan điều tra, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ luôn phấn đấu nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đầu tầu gương mẫu, là tấm gương để toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị noi theo.

leftcenterrightdel
Ký giao ước thi đua năm 2019 giữa các phòng của Cơ quan điều tra

Cùng với đó, xác định việc quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ Cơ quan điều tra đã xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm triển khai đầy đủ, kịp thời và nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối, của Đảng bộ VKSND tối cao đến từng chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Việc học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ cấp trên được Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Cơ quan điều tra đề ra các biện pháp thực hiện sát hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Do đó, trong năm, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng đạo đức đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ngoài ra, các công tác khác như tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể cũng luôn được Đảng bộ Cơ quan điều tra quan tâm, chú trọng.

Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” của Ngành      

Năm 2018, Đảng bộ cơ sở Cơ quan điều tra đã đoàn kết, thống nhất lãnh đạo toàn đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, ngành Kiểm sát giao. Công tác chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ nội bộ được chú trọng tạo sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ.

100% công chức, đảng viên trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, không có công chức, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, kỷ luật nghiệp vụ. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong năm 2018, tập thể Cơ quan điều tra được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”.

Phát huy những thành tích đã đạt được năm 2018, năm 2019, Đảng bộ và toàn thể công chức, đảng viên quyết tâm xây Đảng bộ cơ sở Cơ quan điều tra là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” của ngành Kiểm sát trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

leftcenterrightdel
Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao Nguyễn Tiến Sơn phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019.

Năm 2019, Cơ quan điều tra VKSND tối cao tiếp tục kiện toàn và đổi mới bộ máy tổ chức Cơ quan điều tra phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo tinh thần của Luật Tổ chức VKSND năm 2014 và đề ra mục tiêu “Tiếp tục nâng cao hiệu quả phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao”.

 Đảng bộ Cơ quan điều tra trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao hiện có 137 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc. Trong đó, có 5 chi bộ tại TP. Hà Nội, 2 chi bộ tại đại diện Cơ quan điều tra VKSND tối cao tại TP. Đà Nẵng và TP. Cần Thơ, 3 chi bộ tại 3 phòng khu vực tại tỉnh Yên Bái, Đăk Lăk và TP. Cần Thơ. Ban Chấp hành Đảng ủy cơ sở Cơ quan điều tra có 9 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy có 3 đồng chí, Ủy ban kiểm tra đảng ủy có 5 đồng chí, đã thực hiện phân công từng đồng chí sinh hoạt trực tiếp tại các chi bộ trực thuộc nên đã bảo đảm cho công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy được sát sao, thường xuyên, liên tục.

Văn Tình