VKSND tối cao cho biết, ngày 7/5/2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 673/QĐ-BTP kèm theo Kế hoạch sơ kết 5 năm triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2021 (Nghị định số 71) của Chính phủ quy định thời gian, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

Để triển khai thực hiện việc sơ kết được toàn diện, có hiệu quả, VKSND tối cao yêu cầu VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với cơ quan Tòa án và cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp tiến hành sơ kết, xây dựng báo cáo theo đúng nội dung, yêu cầu tại Kế hoạch và 2 phụ lục kèm theo của Bộ Tư pháp.

Trong đó, tập trung việc tổng hợp quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 71 tại địa phương, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hành chính; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 71 nói chung, sửa đổi những quy định có liên quan đến việc thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hành chính nói riêng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính do VKSND tối cao tổ chức. 

VKSND tối cao yêu cầu VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Nghị định số 71 về VKSND tối cao (Vụ 11) trước ngày 6/7/2021 để tổng hợp chung và tham mưu cho lãnh đạo VKSND tối cao trong việc phối hợp hoàn thiện báo cáo sơ kết của liên ngành Trung ương. 

Trước đó, tại Kế hoạch sơ kết 5 năm triển khai thi hành Nghị định số 71 của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 673/QĐ-BTP ngày 7/5/2021), Bộ Tư pháp đề nghị TAND tối cao; VKSND tối cao; các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Trong đó, TAND tối cao, VKSND tối cao phối hợp đánh giá về thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thi hành án hành chính theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015 sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.

Đồng thời, đánh giá các quy định của Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và những đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.

Theo Bộ Tư pháp, mục đích ban hành Kế hoạch nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả 5 năm triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, việc sơ kết còn nhằm đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các quy định tại Nghị định số 71/2016/NĐ-CP; nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; xác định nguyên nhân, đề xuất những giải pháp để tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về thi hành án hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

P.V