VKSND tối cao (Vụ 8) nhận được nhiều quyết định, kế hoạch kiểm sát trực tiếp tại Trại giam, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ (cơ sở giam giữ) của VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó sẽ tiến hành kiểm sát trong thời gian tới của tháng 5/2021.  

Theo VKSND tối cao (Vụ 8), hiện nay, tình hình dịch COVID-19 rất phức tạp, mức độ lây lan với tốc độ nhanh, tính riêng số ca mắc từ ngày 27/4/2021 đến nay đã có 561 ca trên gần 30 địa phương (tỉnh, thành phố) xảy ra dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, nguy cơ lây lan ra các địa phương khác và lây lan vào cơ sở giam giữ là rất cao.

Trước tình hình bùng phát dịch bệnh COVID-19 có tính chất và mức độ rất phức tạp, Viện trưởng VKSND tối cao đã có ý kiến chỉ đạo toàn Ngành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đã nêu tại các Thông báo số 1714/VKSTC-VP ngày 29/4/2021; số 1805/VKSTC-VP ngày 7/5/2021 của Văn phòng VKSND tối cao.

Về phía ngành Công an, từ cuối tháng 4 năm 2021 đến nay, Cục C10, C11-Bộ Công an cũng có nhiều công điện chỉ đạo các đơn vị liên quan trực thuộc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở giam giữ, trong đó hạn chế một số quyền của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân như: Hạn chế quyền được thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự, hạn chế nhận quà là đồ ăn, uống... nhằm không để lây lan dịch bệnh vào cơ sở giam giữ.

leftcenterrightdel
VKSND tỉnh Tuyên Quang tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam Quyết Tiến - Bộ Công an. (Ảnh minh họa) 

Để thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa VKSND với các cơ sở giam giữ trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu kiểm sát đã đề ra, VKSND tối cao (Vụ 8) yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt, chỉ đạo hai cấp kiểm sát (tỉnh, huyện) tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của VKSND tối cao tại Công văn số 481/VKSTC-V8 ngày 3/2/2021 về việc kiểm sát phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở giam giữ.

Đối với các địa phương đã và đang bùng phát dịch, yêu cầu tạm dừng, không tiến hành kiểm sát trực tiếp các cơ sở giam giữ theo kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm đã đề ra và thay thế bằng phương thức kiểm sát yêu cầu tự kiểm tra báo cáo. Khi dịch bệnh COVID-19 được khống chế, giảm thiểu sự lây lan trong cộng đồng và xét thấy cần thiết, VKSND địa phương cử Đoàn kiểm sát đến cơ sở giam giữ để trực tiếp xem xét, đánh giá kết quả tự kiểm tra, báo cáo của cơ sở giam giữ.

Đối với các tỉnh chưa xảy ra bùng phát dịch bệnh, căn cứ vào Thông báo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, tình hình thực tế để xem xét, quyết định tiến hành kiểm sát trực tiếp. Khi triển khai kiểm sát trực tiếp cần thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh. Các trường hợp thành viên đoàn kiểm sát có biểu hiện sức khỏe bất thường, có các triệu chứng, dấu hiệu của dịch COVID-19 như đã khuyến cáo thì chủ động báo cáo, không tham gia kiểm sát trực tiếp tại nơi giam giữ.

Việc ban hành các kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục những vi phạm đã phát hiện qua kiểm sát tại cơ sở giam giữ cần được xem xét thận trọng, linh hoạt, nhất là các vi phạm xảy ra do xuất phát từ yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra, Viện kiểm sát cần phối hợp chặt chẽ với cơ sở giam giữ trong việc giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân trong việc thực hiện các chế độ đối với người bị giam giữ.

P.V