VKSND tối cao vừa ban hành công văn số 3669/VKSTC-V7 ngày 7/9/2023 gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương trả lời kiến nghị của cử tri về việc tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về thời hạn ân giảm hoặc bác đơn ân giảm đối với các bị án tử hình.

Công văn số 3669/VKSTC-V7 ngày 7/9/2023 nêu rõ: VKSND tối cao nhận được văn bản số 742/BDN ngày 14/6/2023 của Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương về việc tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về thời hạn ân giảm hoặc bác đơn ân giảm đối với các bị án tử hình của Chủ tịch nước.

Nội dung này, VKSND tối cao báo cáo như sau: Quyết định việc ân giảm hay bác đơn ân giảm án tử hình và thời gian xem xét ân giảm hay bác đơn ân giảm án tử hình là thẩm quyền chỉ có của Chủ tịch nước được quy định trong Hiến pháp và tại Điều 367 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

VKSND tối cao chỉ có thẩm quyền tham mưu, trình Chủ tịch nước xem xét việc bác đơn xin ân giảm án tử hình hay ân giảm án tử hình theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, chứ không có thẩm quyền tham mưu về thời hạn ân giảm hoặc bác đơn xin ân giảm đối với các bị án tử hình. Việc cử tri kiến nghị cần có quy định cụ thể thời hạn xét đơn ân giảm của Chủ tịch nước thuộc thẩm quyền của Quốc hội và Chủ tịch nước.

P.V