TAND tối cao vừa ban hành Quyết định số 277/QĐ-TANDTC ngày 8/8/2023 về việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Quyết định nêu rõ, triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại 35 TAND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thuộc TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Gia Lai.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Danh sách 35 TAND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Thời điểm thực hiện từ ngày 21/8/2023 đến hết tháng 10/2023.

Vụ Tổng hợp TAND tối cao chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị được chọn triển khai thí điểm sử dụng dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Làm đầu mối phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp triển khai dịch vụ tư pháp công trực tuyến nêu trên và tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thí điểm để báo cáo lãnh đạo hai cơ quan.

Quyết định số 277/QĐ-TANDTC có hiệu lực kể từ ngày 8/8/2023.

P.V