Theo đó, ngày 3/2/2021, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 12/KH-VKSTC tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-VKSTC ngày 6/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự, vụ án hành chính”.

Theo VKSND tối cao, thông qua công tác tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-VKSTC nhằm đánh giá thực trạng công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

Kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-VKSTC; công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, các biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ mang tính đột phá trong công tác kháng nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác kháng nghị hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội và của Ngành đã đề ra.

Đồng thời, kiến nghị, đề xuất và đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế; tăng cường sự chỉ đạo của lãnh đạo VKSND cấp trên đối với VKSND cấp dưới từ thực trạng công tác kháng nghị.

VKSND tối cao yêu cầu, việc tổng kết đảm bảo nghiêm túc, đúng nội dung, tiến độ đề ra; đánh giá đầy đủ, chính xác, khách quan. Thông qua đó, làm rõ những kết quả đã đạt được về công tác kháng nghị; chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tập thể; những vấn đề vướng mắc, khó khăn để nghiên cứu báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh một phiên toà dân sự. (Ảnh minh hoạ)

Nội dung tổng kết bao gồm: Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-VKSTC trong ngành KSND trong 5 năm.

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-VKSTC của VKSND các cấp về công tác kháng nghị.

Những khó khăn, vướng mắc trong công tác kháng nghị và những giải pháp, kiến nghị khắc phục.

Hình thức tổng kết: VKSND cấp cao; cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc tổng kết, tổng hợp Báo cáo tổng kết theo Đề cương (thời điểm lấy số liệu từ ngày 1/7/2016 đến 30/11/2020) gửi VKSND tối cao (Vụ 10) để tổng hợp xây dựng Báo cáo tổng kết chung trong toàn Ngành.

VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết trong toàn ngành KSND.

Kế hoạch yêu cầu VKSND cấp huyện xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-VKSTC gửi VKSND cấp tỉnh trước ngày 28/2/2021. VKSND cấp tỉnh tổng hợp báo cáo tổng kết của VKSND cấp huyện để xây dựng báo cáo tổng kết gửi về VKSND tối cao (Vụ 10) trước ngày 15/3/2021. VKSND cấp cao tổng hợp xây dựng báo cáo tổng kết theo đề cương gửi về Vụ 10 trước ngày 15/3/2021.

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (T2), Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh (T3) thông qua công tác nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng Báo cáo về giải pháp nâng cao chất lượng công tác kháng nghị.

Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) VKSND tối cao xây dựng báo cáo tổng kết công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình của toàn Ngành

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14) có trách nhiệm xây dựng Báo cáo tổng kết về xây dựng văn bản hướng dẫn công tác kháng nghị; việc quán triệt, và giải đáp vướng mắc về công tác kháng nghị. Các báo cáo của T2, T3, Vụ 9, Vụ 14 gửi về Vụ 10 trước ngày 30/3/2021

Kế hoạch cũng yêu cầu Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm cung cấp số liệu thống kê theo đề cương báo cáo gửi cùng Kế hoạch này về Vụ 10 trước ngày 30/3/2021. Vụ 10 trên cơ sở Báo cáo của các đơn vị, tổng hợp xây dựng Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-VKSTC toàn Ngành và hoàn thành trước ngày 15/4/2020 để trình lãnh đạo VKSND tối cao.
P.V