Theo công văn, thực hiện Kế hoạch số 148/KH-VKSTC ngày 26/8/2019 của VKSND tối cao về việc thực hiện quy trình tuyển chọn, đề nghị bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao quyết định tổ chức hội nghị trực tuyến tại 3 điểm cầu trong ngành KSND.

Cụ thể, tại điểm cầu VKSND tối cao, thành phần dự hội nghị gồm: Lãnh đạo VKSND tối cao; Kiểm sát viên VKSND tối cao; Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKS quân sự Trung ương; Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương; Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên cao cấp VKSND cấp cao tại Hà Nội; Kiểm sát viên cao cấp các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Điều tra viên cao cấp của CQĐT tại Hà Nội và khu vực Tây Bắc; Viện trưởng VKSND 28 tỉnh khu vực phía Bắc.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Huy Tiến và đồng chí Nguyễn Văn Quảng được Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao

Tại điểm cầu VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, gồm: Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên cao cấp của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; Điều tra viên cao cấp CQĐT khu vực miền Trung - Tây Nguyên; Viện trưởng VKSND 12 tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đối với điểm cầu tại Văn phòng VKSND tối cao tại TP Hồ Chí Minh, thành phần dự hội nghị gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh; Phó Chánh Văn phòng, Trưởng đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP Hồ Chí Minh; Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên cao cấp thuộc VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh; Điều tra viên cao cấp CQĐT khu vực miền Nam - Tây Nam bộ; Viện trưởng VKSND 23 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Cũng theo công văn của VKSND tối cao, thời gian tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao là vào ngày 23/9/2019 (thứ Hai).

Ngoài ra, công văn của VKSND tối cao nêu rõ: Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao chịu trách nhiệm triệu tập thành phần Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp thuộc đơn vị quản lý, thông báo số lượng đại biểu tham dự hội nghị, số đại biểu vắng mặt cho Ban tổ chức.

VKSND tối cao cũng lưu ý, đại biểu dự hội nghị mặc trang phục kiểm sát mùa hè, đeo cấp hiệu theo quy định.

P.V