Lựa chọn, bố trí công chức có năng lực, trình độ, kinh nghiệm làm công tác thống kê

VKSND tối cao vừa ban hành Hướng dẫn số 08/HD-VKSTC về thực hiện công tác thống kê năm 2022. Theo Hướng dẫn, trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện công tác thống kê, cần tham mưu cho lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của ngành KSND được nêu trong Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Rà soát, tham mưu đề xuất với lãnh đạo VKSND tối cao sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ trong công tác thống kê của Ngành. 

Tham mưu cho lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp tiếp tục kiện toàn tổ chức, lựa chọn, bố trí công chức có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, tâm huyết làm công tác thống kê tại các đơn vị, đáp ứng khối lượng công việc và yêu cầu nâng cao chất lượng, tăng cường chuyển đổi số công tác thống kê. Trước khi luân chuyển, điều động công chức làm công tác thống kê, yêu cầu phải đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ thống kê cho công chức thay thế, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. 

Bên cạnh đó, cần tăng cường kỷ luật công vụ trong công tác thống kê, nhất là kỷ luật nhập thông tin, số liệu, so sánh, đối chiếu số liệu, kiểm tra các báo cáo thống kê; nắm vững các tính năng, sử dụng thành thạo các phần mềm thống kê, thực hiện chữ ký số các báo cáo thống kê.

Các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, các Viện kiểm sát cấp cao và Viện kiểm sát các địa phương thực hiện đầy đủ, thống nhất chế độ báo cáo thống kê ban hành kèm theo Quyết định số 560/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao. 

Trọng tâm là: Báo cáo thống kê 6 tháng, 12 tháng năm 2022; báo cáo thống kê phục vụ xây dựng Báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp Thứ 3 và Thứ 4 Quốc hội khóa XV; tổng hợp, cung cấp số liệu gửi Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND xây dựng các báo cáo; tổng hợp, cung cấp số liệu xây dựng các đề án cải cách tư pháp…

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Báo Bảo vệ pháp luật)

Đồng thời, cập nhật, quản lý chặt chẽ số liệu, trước khi truyền số liệu gửi lên cấp trên, gửi báo cáo, phải kiểm tra, so sánh, đối chiếu số liệu bảo đảm chính xác, lô gíc, phản ánh đúng tình hình, kết quả công tác của đơn vị. 

Tăng cường phối hợp trong thực hiện các thống kê liên ngành

Cũng theo Hướng dẫn, lãnh đạo phụ trách công tác thống kê của đơn vị phải thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra định kỳ, đột xuất, bảo đảm tính kết nối, chính xác, thống nhất về số liệu thống kê của cùng 1 chỉ tiêu trong cùng 1 kỳ báo cáo giữa báo cáo thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và báo cáo thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; giữa các biểu mẫu thống kê có liên quan; giữa báo cáo thống kê và phụ lục thống kê đính kèm; giữa báo cáo thống kê và báo cáo tổng hợp; giữa các bộ, ngành hữu quan (như: Cơ quan điều tra hình sự, Tòa án, Cơ quan thi hành án,...) đối với những chỉ tiêu liên quan. 

Nếu có sai sót, phải kịp thời hiệu chỉnh số liệu và báo cáo Viện kiểm sát cấp trên theo quy định. Đối với những đơn vị có đính chính hoặc điều chỉnh số liệu, ngoài việc báo cáo theo đường công văn (công văn phải do lãnh đạo Viện ký) và truyền, gửi lại dữ liệu, các đơn vị cần điện thoại trực tiếp về VKSND tối cao (Cục 2) để kịp thời điều chỉnh, đề phòng trường hợp cả công văn đính chính bị thất lạc và việc truyền lại dữ liệu không thành công.

Trong thực hiện thống kê liên ngành, Hướng dẫn nêu rõ, tiếp ký, lập và gửi đầy đủ báo cáo thống kê liên ngành và phụ lục liên ngành; phụ lục “Những người bị tòa án tuyên phạt tử hình” trong các giai đoạn tố tụng theo quy định. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thống kê hình sự liên ngành; tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời và thống nhất các quy định của Thông tư liên tịch số 05/2018 ngày 12/11/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án TAND tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự và các biểu mẫu thống kê liên ngành ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-VKSTC ngày 8/3/2019 của Ban Chỉ đạo Thống kê liên ngành Trung ương ban hành Biểu mẫu và giải thích biểu mẫu thống kê hình sự liên ngành. 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống biểu mẫu thống kê như: Thống kê bị hại trong các vụ án mua bán người; thống kê về kiểm sát quyết định, bản án phải thi hành về áp dụng, thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh,... 

Ngoài ra, cần tăng cường phối hợp giữa Viện kiểm sát với các cơ quan, đơn vị có liên quan như cơ quan Công an, Tòa án, cơ quan Thi hành án,... trong thực hiện các thống kê liên ngành, đối chiếu, so sánh, liên thông, chia sẻ dữ liệu thống kê; học tập, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng các báo cáo thống kê, bảo đảm tính chính xác, thống nhất về số liệu. Tranh thủ sự hỗ trợ của địa phương, các dự án quốc tế để nâng cao năng lực thực hiện công tác thống kê.

P.V