Quyết định nêu rõ: Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kiểm kê tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân, do đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm Trưởng Ban; đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính làm Phó Trưởng ban.

8 thành viên khác của Ban Chỉ đạo tổng kiểm kê tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân gồm: Đồng Phạm Thanh Từng, Chánh văn phòng VKSND tối cao; đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao.

Đồng chí Hoàng Minh Tiến, Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin; đồng chí Nguyễn Như Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng; đồng chí Mai Văn Út, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính; đồng chí Đỗ Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính; đồng chí Đặng Thị Chúc, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị tập huấn về quản lý đầu tư trong ngành Kiểm sát nhân dân. (Ảnh minh hoạ)

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo việc xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm kê; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kiểm kê cho các đối tượng thực hiện kiểm kê và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân theo quy định.

Ban Chỉ đạo thành lập Tổ giúp việc để triển khai thực hiện và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, VKSND tối cao vừa có công văn số 947/VKSTC-C3 ngày 15/3/2024 gửi Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý tài sản công năm 2024 trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Theo đó, VKSND tối cao đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 1/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công trong Ngành; phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công trong Ngành tại Quyết định số 02/QĐ-QĐ-VKSTC ngày 10/1/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao thay thế Quyết định số 94/QĐ-VKSTC ngày 30/7/2018 để phù hợp với các quy định hiện hành. Đồng thời, ban hành công văn số 1707/VKSTC-C3 ngày 9/5/2023 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Quyết định số 02/QĐ-VKSTC ngày 10/1/2023.

Đồng thời, ban hành Quyết định số 10/QĐ-VKSTC ngày 22/2/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc giao đầu mối đơn vị mua sắm tập trung trong ngành KSND; Quyết định số 11/QĐ-VKSTC ngày 22/2/2023 về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trong ngành KSND; Công văn số 868/VKSTC-C3 ngày 15/3/2023 về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công ngành KSND năm 2022; Công văn số 2068/VKSTC-C3 ngày 30/5/2023 về việc thực hiện mua sắm tài sản công trong Ngành năm 2023.

P.V