leftcenterrightdel
Ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp:  Cần đa dạng hóa hoạt động truyền thông bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.

Tại Hội thảo "Tăng cường truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài" chiều ngày 15/11, bà Cao Thị Mai Phượng, Tổng Biên tập Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum cho biết, trong nhiều năm qua, truyền thông chính sách, pháp luật góp phần quan trọng giúp đồng bào ta ở nước ngoài hiểu rõ, hiểu đúng về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và chủ trương, chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng. 

Truyền thông chính sách, pháp luật cũng trở thành cầu nối để truyền tải những vướng mắc, khó khăn, tâm tư của bà con Kiều bào tới Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước, góp phần gắn kết chặt chẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Hội thảo là diễn đàn để trao đổi, đề xuất các giải pháp tăng cường truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài và góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan trong công tác này.

Còn theo Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp Phan Hồng Nguyên, hiện có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc ở hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ; phần lớn đồng bào đã có địa vị pháp lý và cuộc sống ổn định, hội nhập sâu vào xã hội sở tại. Truyền thông về các dự thảo chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài góp phần quan trọng giúp đồng bào ta ở nước ngoài hiểu rõ, hiểu đúng về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

leftcenterrightdel
 Hội thảo đã có nhiều ý kiến đóng góp để công tác tuyên truyền dự thảo chính sách pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài được hiệu quả.

Để tăng cường truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cần thống nhất về vị trí, tầm quan trọng của công tác truyền thông dự thảo chính sách pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài; xác định đây là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành. Để dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội được truyền thông đến cộng đồng người Việt Nam ở nươc ngoài, cơ quan chủ trì soạn thảo cần xây dựng kế hoạch và tổ chưc truyền thông về nội dung dự thảo theo quy định tại Quyết định 407/QĐ-TTg  đến người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó tập trung vào các dự thảo chính sách pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam nói chung, người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng; nhất là các lĩnh vực pháp luật liên quan thiết thực đến người Việt Nam ở nước ngoài như: hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; xuất cảnh, nhập cảnh; pháp luật về đất đai, xây dựng, nhà ở; chính sách về bảo hộ của nhà nước Việt Nam đối với công dân Việt Nam tại nước ngoài. 

Đồng thời, cần đa dạng hóa hoạt động truyền thông bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả như: xây dựng tài liệu truyền thông ngắn gọn, sinh động, dễ hiểu, dịch ra tiếng nước ngoài phổ thông, tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ, cung cấp tài liệu kỹ năng về tổ chức truyền thông chính sách nói chung, cho người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý báo chí để tham gia triển khai nhiệm vụ một cách có hiệu quả…

Tại hội thảo, bà Phạm Thị Thu Hương, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cho biết, trong quá trình triển khai công tác thông tin, tuyên truyền dự thảo chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài còn tồn tại một số vướng mắc, bất cập. Các quy định pháp luật có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nằm rải rác trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, do nhiều Bộ, ngành khác nhau phụ trách. Việc xác định cơ quan nào là cơ quan chủ quản phụ trách vấn đề liên quan để phối hợp thông tin, tuyên truyền đôi khi gặp khó khăn, nhất là đối với những vấn đề mang tính liên ngành…

Do vậy, theo bà Hương, nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin, truyền thông về dự thảo chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài, trong thời gian tới, Ủy ban sẽ tiếp tục trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo chính sách, pháp luật để kịp thời thông tin và lấy ý kiến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường các hoạt động lấy ý kiến đóng góp của Kiều bào dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến…
Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin - truyền thông Nguyễn Văn Thuật cho rằng, công tác truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, song, trước tiên là của cơ quan chủ trì soạn thảo. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cần chủ động truyền thông ngay từ khâu xây dựng dự thảo.

Cụ thể, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong nước với các cơ quan đại diện báo chí Việt Nam ở nước ngoài trong việc trao đổi thông tin hai chiều; cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình trong nước, các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đến với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nghiên cứu, tổng hợp những sáng kiến, mô hình hay, những bài học quý báu của quốc tế phục vụ công tác xây dựng chính sách, pháp luật của Việt Nam phù hợp với thực tiễn của luật pháp quốc tế.

 

Minh Nhật