leftcenterrightdel
 Hơn 300 tình nguyện viên tham gia chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”.

Tại buổi ra quân có hơn 300 cá nhân dọn dẹp vệ sinh môi trường, triển khai các hoạt động như: Thu gom, xử lý các điểm rác thải tự phát, tổ chức dọn dẹp, vệ sinh với thành quả thu được là 3 bao rác tái chế và 88 bao rác khó phân hủy. 

leftcenterrightdel
 Các bao rác tái chế và 88 bao rác khó phân hủy. 
leftcenterrightdel
 Thành quả thu được gồm 3 bao rác tái chế và 88 bao rác khó phân hủy. 
 
leftcenterrightdel
 Sinh viên Trường Đại học kiểm sát hưởng ứng ngày chủ nhật xanh lần thứ 4 năm 2023 với chủ đề chung tay hành động vì thế giới sạch hơn.

Thông qua hoạt động, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên thanh niên, người dân nâng cao ý thức về môi trường vì một thế giới sạch hơn. Cam kết xanh - Hành động vì môi trường từ ngày hôm nay. 

Mỹ Hiền