Tham gia khóa tập huấn có TS. Nguyễn Đức Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; bà Nguyễn Nguyệt Minh, Phụ trách chương trình dự án UNODC tại Việt Nam; lãnh đạo một số khoa, phòng cùng các cán bộ kiểm sát là học viên lớp nghiệp vụ kiểm sát đang học tập tại trường.

leftcenterrightdel
 TS. Nguyễn Đức Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và bà Nguyễn Nguyệt Minh, Phụ trách chương trình UNODC chủ trì tập huấn.
leftcenterrightdel
 Các học viên tại khóa tập huấn.

Theo đánh giá, hiện nay, tình hình tội phạm về xâm hại, bóc lột tình dục trẻ em ở nước ta và nhiều nước trên thế giới ngày càng gia tăng. Cho đến nay, Quốc hội đã ban hành, sửa đổi, bổ sung nhiều đạo luật quan trọng như: Luật trẻ em; Bộ luật hình sự; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật giáo dục; Luật hôn nhân gia đình; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Bộ luật lao động và một số văn bản Luật khác để thể chế hóa về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và nội luật hóa các Công ước quốc tế về Quyền trẻ em mà Việt Nam đã ký kết. Các văn bản luật này là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân triển khai các hoạt động bảo vệ, giúp đỡ trẻ em khỏi các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục.

leftcenterrightdel
 TS. Nguyễn Đức Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội giới thiệu một số nội dung tại khóa tập huấn.

Trên tinh thần đó, mục đích của khóa tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố kiểm sát giải quyết các vụ án xâm hại, bóc lột tình dục trẻ em;  từ đó, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm này, đồng thời bảo vệ, giúp đỡ trẻ em khỏi các hành vi bạo lực và xâm hại tình dục.

Theo kế hoạch, khóa tập huấn “Nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát các vụ án xâm hại, bóc lột tình dục trẻ em” sẽ diễn ra trong 3 ngày (Từ ngày 17 đến ngày 19/9/2020).

leftcenterrightdel
 Các học viên trao đổi nội dung các chuyên đề tập huấn.

Trong thời gian tập huấn, các chuyên gia và các đại biểu tham dự sẽ trao đổi, thảo luận về 7 chuyên đề, gồm: Một số vấn đề chung liên quan đến tội phạm bóc lột tình dục trẻ em trong du lịch; hệ thống pháp luật quốc tế và quốc gia liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em; thực trạng công tác đấu tranh, phòng ngừa các tội phạm liên quan đến lạm dụng, bóc lột tình dục trẻ em thông qua chức năng của VKSND; chứng cứ và nguồn chứng cứ trong vụ án xâm hại tình dục trẻ em; kỹ năng của Kiểm sát viên trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em; kỹ năng của Kiểm sát viên trong giai đoạn truy tố vụ án liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em; kỹ năng của Kiểm sát viên trong giai đoạn xét xử đối với các vụ án liên quan đến lạm dụng, bóc lột tình dục trẻ em.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự khóa tập huấn chụp ảnh lưu niệm.

Cùng với đó, quá trình tập huấn, các học viên sẽ được các chuyên gia phổ biến các kinh nghiệm, giải đáp các vướng mắc về các nội dung được thảo luận. Kết thúc khóa tập huấn, Ban tổ chức sẽ kiểm tra cuối khóa, thảo luận, đánh giá tập huấn và trao chứng chỉ cho học viên.

PV-MH