VKSND tối cao (Vụ 12) vừa ban hành Kế hoạch số 29/KH-VKSTC về việc rà soát, kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật trong ngành KSND 

Theo Kế hoạch, việc rà soát, kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật nhằm giải quyết dứt điểm những việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân; những vụ, việc tiềm ẩn nguy cơ trở thành “điểm nóng”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

Đánh giá đúng tình hình, kết quả công tác xử lý đơn đề nghị kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Viện kiểm sát, nhất là những đơn khiếu nại các quyết định có hiệu lực pháp luật có dấu hiệu oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân của ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong việc xác định loại đơn, điều kiện kiểm tra, xử lý đơn, trình tự, thủ tục kiểm tra, từ đó đề ra biện pháp khắc phục kịp thời tồn tại, hạn chế; hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn đề nghị kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Viện kiểm sát cấp dưới. 

Đồng thời, thông qua việc rà soát, kiểm tra lại, phát hiện quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật có vi phạm nghiêm trọng, vụ việc có dấu hiệu oan, sai, bỏ lọt tội phạm hoặc có tình tiết mới làm thay đổi cơ bản nội dung giải quyết khiếu nại trước đó để ra quyết định xử lý hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

leftcenterrightdel
VKSND tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh công tác tiếp công dân. (Ảnh minh họa) 

Cũng theo Kế hoạch, yêu cầu công tác rà soát, kiểm tra phải trên cơ sở quy định của pháp luật và Quy chế nghiệp vụ của ngành Kiểm sát, đúng tiến độ đã đề ra.

Việc kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ có liên quan trong cùng một cấp kiểm sát và sự phối hợp của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp và Viện kiểm sát cấp dưới.

Kết thúc việc rà soát, kiểm tra phải tổng hợp, đánh giá được công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp trong toàn ngành Kiểm sát. Từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp. 

Về nội dung rà soát, kiểm tra, Kế hoạch nêu rõ: Rà soát đối với những quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Viện kiểm sát các cấp nhưng người khiếu nại không đồng ý, tiếp tục có đơn đề nghị xem xét lại; trong đó, xác định số liệu những vụ việc khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra... để thực hiện việc kiểm tra lại (đối với những trường hợp chưa thực hiện việc kiểm tra). 

Trên cơ sở kết quả rà soát, Viện kiểm sát có thẩm quyền tiến hành kiểm tra những đơn đủ điều kiện để kiểm tra theo Điều 14 Quy chế số 51 ngày 2/2/2016 và theo phạm vi thực hiện của Kế hoạch này. 

Về phạm vi rà soát, kiểm tra: Việc rà soát, kiểm tra chủ yếu tập trung vào những vụ việc CQĐT ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự bị khiếu nại, VKSND có thẩm quyền đã giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; người khiếu nại cho rằng cơ quan tiến hành tố tụng đã bỏ lọt tội phạm và hiện nay vẫn còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Về đối tượng rà soát, kiểm tra: VKSND tối cao rà soát, kiểm tra đối với đơn đề nghị xem xét lại quyết giải quyết có hiệu lực pháp luật của VKSND cấp tỉnh; VKSND cấp tỉnh cấp tỉnh rà soát, kiểm tra đối với đơn đề nghị xem xét lại quyết giải quyết có hiệu lực pháp luật của VKSND cấp huyện. 

Thời điểm rà soát, kiểm tra: Rà soát, kiểm tra đối với những quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật từ ngày 1/12/2017 đến hết ngày 1/12/2019; trong quá trình ra soát, kiểm tra có thể xem xét tiến hành kiểm tra đối với những quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật trước và sau thời điểm kiểm tra nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bỏ lọt tội phạm.

Ngoài ra, Kế hoạch còn nêu rõ: Vụ 12 có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra chung trong toàn Ngành (Thực hiện xong trước ngày 30/9/2020). Trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm tra của VKSND cấp tỉnh, Vụ 12 có thể đề xuất VKSND tối cao thành lập đoàn kiểm tra tại một số VKSND cấp tỉnh trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; có thể kết hợp kiểm tra việc giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật trên cơ sở kết quả rà soát đơn thuộc thẩm quyền kiểm tra của VKSND tối cao.

P.V