leftcenterrightdel
 Đồng chí Đinh Gia Hưng - Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng phát biểu kết luận hội nghị.

Hội nghị được trực tuyến đến 11 điểm cầu VKSND cấp huyện. Tham dự hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh có đồng chí Đinh Gia Hưng - Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng; đồng chí Hồ Minh Hải - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo ngành Công an, Tòa án nhân dân tỉnh và công chức các cơ quan tiến hành tố tụng.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian quan nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy và sự chỉ đạo, hướng dẫn về mặt nghiệp vụ của lãnh đạo liên ngành tư pháp tỉnh, nhiều Quy chế phối hợp liên ngành đã được ký kết nên công tác tiếp nhận, phân loại và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc về tham nhũng, kinh tế, phát sinh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đều được tiếp nhận, giải quyết kịp thời và đúng quy định.

Tuy nhiên, thực tiễn tình hình vi phạm và tội phạm tham nhũng, kinh tế có chiều hướng phát sinh nhiều, khó phát hiện để kịp thời khởi tố điều tra xử lý. Do đó tại hội nghị, các đơn vị đã tập trung thảo luận, đánh giá về thực trạng, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác phát hiện, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn; từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác này.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Hồ Minh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp của tỉnh Sóc Trăng trong công tác giải quyết nguồn tin tội phạm về kinh tế, tham nhũng. Đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 49/NQ/TW, ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp; quan tâm thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tiến hành tố tụng đã được ký kết.

Ngoài ra, các cơ quan tiến hành tố tụng cần chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, cũng như tăng cường kiểm tra, giám sát trong việc phát hiện, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hồ Minh Hải - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đinh Gia Hưng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng đánh giá qua hội nghị lần này các đơn vị cơ bản đã phân tích, chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế cũng như đề xuất được những vấn đề liên quan đến công tác giải quyết nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đồng chí Viện trưởng Đinh Gia Hưng cũng đề nghị trong thời gian tới các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp tỉnh Sóc Trăng cần tăng cường hơn trong công tác phối hợp và thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm, nghiên cứu, xây dựng quy chế phối hợp liên ngành về công tác giám định, định giá tài sản để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác này; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc vi phạm, góp phần nâng cao công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận và giải quyết nguồn tin tội phạm.

Việt An - Phước Thạnh