leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Ngày 19/2, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức cuộc họp giao ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06 và Thành phố thông minh.

Cuộc họp tập trung thảo luận những nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 và thành phố thông minh năm 2024.

Theo đó, Bình Dương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, ưu tiên làm đòn bẩy để đạt kết quả toàn diện hơn trên các lĩnh vực; phấn đấu kết quả các Chỉ số chỉ đạo, điều hành tỉnh thuộc TOP 10 cả nước và Chính quyền số.

leftcenterrightdel
 Ông Trương Công Huy - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 và thành phố thông minh trong năm 2024.

Xây dựng Thành phố thông minh thể hiện vai trò dẫn dắt trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 và xây dựng đô thị thông minh, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Các nhiệm vụ trọng tâm được xác định cần tập trung thực hiện trong công tác CCHC: Đẩy mạnh rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa, tái cấu trúc các quy định, quy trình TTHC trên cơ sở các cơ sở dữ liệu Đề án 06 và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu đã số hóa.

Hoàn thiện, tích hợp, hợp nhất thông suốt Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, liên thông đồng bộ Cổng Dịch vụ công quốc gia và với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Nâng cao tỷ lệ Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình, liên thông trên Cổng DVC của tỉnh và Cổng DVC Quốc gia lên 80%, thanh toán trực tuyến trên 50% và tỷ lệ hồ sơ DVC trực tuyến từ 75% trở lên. Tiến hành thực hiện DVCTT liên thông, toàn trình các lĩnh vực trọng tâm, phát sinh nhiều hồ sơ, tác động lớn đến đời sống kinh tế - xã hội trên cơ sở mô hình các DVCTT lĩnh vực đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, lao động, tài nguyên, môi trường, kinh doanh, xây dựng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu Ban Chỉ đạo, các sở, ban ngành cần chọn lựa những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể để ưu tiên tập trung thực hiện trong năm 2024. "Tinh thần là phải thật cụ thể, không nói chung chung, không tràn lan, không bàn lùi, phải quyết liệt, quyết tâm cao, phấn đấu kết quả năm sau cao hơn năm trước, các chỉ tiêu đạt bằng và cao hơn chỉ tiêu do Trung ương quy định" - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Thúy Hà