Thông báo nêu rõ, triệu tập 189 công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch lên Chuyên viên, Kế toán viên, Chuyên viên chính, Kế toán viên chính năm 2024 (theo Thông báo số 32/TB-VKSTC-HĐT ngày 1/4/2024 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức). Trong đó, dự thi nâng ngạch lên Chuyên viên là 19 người, Kế toán viên là 103 người, Chuyên viên chính là 25 người, Kế toán viên chính là 42 người.

Về hình thức, thời gian làm bài, môn kiến thức chung: Hình thức thi: Trắc nghiệm; Thời gian thi: 60 phút.

Môn ngoại ngữ (tiếng Anh): Hình thức thi: Trắc nghiệm; thời gian thi: 30 phút.

Môn tin học: Hình thức thi: Trắc nghiệm; thời gian thi: 30 phút.

Môn chuyên môn, nghiệp vụ: Đối với nâng ngạch lên ngạch Chuyên viên chính, Kế toán viên chính: Hình thức: Thi viết, thang điểm 100; thời gian thi: 180 phút. Đối với nâng ngạch lên ngạch Chuyên viên, Kế toán viên: Hình thức: Thi viết, thang điểm 100; thời gian thi: 120 phút.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Lễ khai mạc một kỳ thi do VKSND tối cao tổ chức. (Ảnh minh hoạ)

Phương thức làm bài: Môn kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học: Người dự thi nhận đề tại phòng thi và được phát 1 Phiếu trả lời trắc nghiệm do Hội đồng thi ban hành.

Môn chuyên môn, nghiệp vụ: Người dự thi nhận đề tại phòng thi và làm bài thi ra mẫu giấy thi.

Theo Kế hoạch số 138/KH-VKSTC đối với môn chuyên môn, nghiệp vụ, thi viết dạng kiến thức tổng hợp nên người dự thi được sử dụng tài liệu và các văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành liên quan đến ngạch đăng ký dự thi và không tổ chức ôn tập.

Địa điểm: Trường Đại học kiểm sát Hà Nội; địa chỉ: phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Thời gian: Ngày 24/5/2024 (thứ Sáu): Buổi sáng: từ 08h00’, tập trung, ổn định nơi ăn, ở và nộp lệ phí thi. Buổi chiều: từ 14h30’, nghe phổ biến Quy chế, nội quy thi và nhận phòng thi.

Ngày 25/5/2024 (thứ Bảy): Buổi sáng: Thi trắc nghiệm, cụ thể: Môn kiến thức chung: Từ 8h00’ đến 9h00’; Môn ngoại ngữ: Từ 09h30’ đến 10h00’; Môn tin học: Từ 10h30’ đến 11h00’.

Buổi chiều: Thi viết, cụ thể: Môn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch Chuyên viên chính, Kế toán viên chính: Từ 14h00’ đến 17h00’; Môn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch Chuyên viên, Kế toán viên: Từ 14h00’ đến 16h00’.

Trước đó, VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch số 138/KH-VKSTC ngày 29/11/2021 về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức nghiệp vụ khác và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Theo đó, việc tổ chức thi nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị trong việc bố trí công chức, viên chức đúng vị trí việc làm; nhu cầu công việc, tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp theo quy định.

Việc tổ chức thi cũng nhằm cơ cấu ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ được giao, phù hợp với quy định hiện hành về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Đồng thời, bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ công chức, viên chức có năng lực, trình độ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc tổ chức thi nâng ngạch công chức nghiệp vụ khác và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức phải đảm bảo nguyên tắc nghiêm túc, công bằng, khách quan, công khai và đúng theo quy định của pháp luật; đồng thời đánh giá được năng lực, trình độ của thí sinh nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức theo quy định.

P.V