Theo Kết luận trực tiếp kiểm sát số 30/KL-VKS-BL ngày 9/4/2024 của VKSND huyện Bình Lục tại UBND xã Bồ Đề, kiểm tra các tài liệu có trong hồ sơ giám sát, giáo dục người được hưởng án treo thể hiện:

Bản tự nhận xét, báo cáo của người được hưởng án treo (đã được cán bộ quản lý giám sát xác nhận) và Bản nhận xét, báo cáo định kỳ của UBND xã Bồ Đề về việc chấp hành án hình sự tại cộng đồng thể hiện 6 trường hợp chấp hành án treo đều chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động; không có vi phạm; đều đã chấp hành xong án phí, hình phạt bổ sung và các nghĩa vụ dân sự khác được tuyên trong Bản án và tất cả các tháng đều được đánh giá, xếp loại chấp hành án loại “Khá”.

leftcenterrightdel
VKSND huyện Bình Lục kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự cộng đồng tại UBND xã.

Tính đến đợt xét giảm thời hạn chấp hành án hình sự tại cộng đồng dịp Tết Nguyên Đán năm 2024 (mốc tính thời gian thử thách, thời hạn chấp hành án đến 31/1/2024) thì cả 6 trường hợp chấp hành án nêu trên đều đã chấp hành được hơn ½ thời gian thử thách của án treo theo Bản án đã tuyên.

Đối chiếu với các quy định tại khoản 1 Điều 89 Luật Thi hành án hình sự; khoản 1 Điều 8 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo thì 6 bị án nêu trên đều đủ điều kiện xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

Tuy nhiên, Công an xã không tham mưu cho UBND xã Bồ Đề thực hiện thủ tục rà soát người được hưởng án treo có đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét rút ngắn thời gian thử thách trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2024 để lập danh sách, báo cáo Cơ quan THAHS Công an huyện Bình Lục lập hồ sơ đề nghị TAND huyện xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo theo quy định tại khoản 1 Điều 90 Luật Thi hành án hình sự. Việc làm trên của UBND xã Bồ Đề đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của những người chấp hành án.

Để đảm bảo cho việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành án hình sự tại cộng đồng theo đúng quy định của pháp luật, VKSND huyện Bình Lục ban hành kháng nghị số 31 yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND xã Bồ Đề tổ chức thực hiện các nội dung sau:

Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với nội dung vi phạm nêu trên. Tăng cường biện pháp chỉ đạo Công an xã tham mưu cho UBND xã thực hiện việc rà soát, báo cáo Cơ quan THAHS Công an huyện Bình Lục lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo cho người chấp hành án đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.

Nam Hy