leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Phi Hùng - Phó Viện trưởng VKSND huyện Đức Trọng, Trưởng đoàn công tác công bố các Quyết định kiểm sát.

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Phi Hùng - Phó Viện trưởng VKSND huyện Đức Trọng làm Trưởng đoàn, tiến hành trực tiếp kiểm sát tại UBND 3 xã Tân Hội, Tân Thành, Phú Hội.

Tại các đơn vị được kiểm sát, Đoàn công tác tiến hành nghiên cứu tài liệu và hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác thi hành án hình sự của UBND các xã nhằm đánh giá công tác quản lý giám sát, giáo dục người chấp hành án tại địa phương và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của UBND xã.

Kết quả trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan đến việc thi hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ và quản lý hồ sơ tạm đình chỉ thi hành án phạt tù cho thấy UBND các xã đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 19 Luật Thi hành án hình sự. Hồ sơ được UBND tiếp nhận đảm bảo đầy đủ và đúng thời hạn theo luật định; việc sử dụng biểu mẫu, sổ sách được thực hiện theo đúng thông tư số 84/TT-BCA ngày 31/12/2019 của Bộ Công An.          

Lãnh đạo UBND các xã đã chỉ đạo Công an xã thực hiện tốt công tác tổ chức giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, quản lý đối với trường hợp tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù .... được thực hiện cơ bản theo đúng luật thi hành án hình sự, Thông tư số 65/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Đồng thời, UBND và Công an các xã chủ động phối hợp tốt với Cơ quan THAHS - Công an huyện Đức Trọng đã giúp công tác giáo dục, giám sát người bị kết án tù cho hưởng án treo tại địa bàn xã được thực hiện đầy đủ.

Kết thúc cuộc kiểm sát đồng chí Nguyễn Phi Hùng, Phó Viện trưởng VKSND huyện Đức Trọng, Trưởng đoàn kiểm sát đã kết luận và yêu cầu UBND các xã tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự trên địa bàn trong thời gian tới.

Việt An - Tuyết Sương