Cụ thể, tại Quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự số 01/2022/QĐST-DS ngày 6/10/2022 của TAND huyện Lộc Hà quyết định, tại phần nội dung về lệ phí xem xét thẩm định tại chỗ và lệ phí định giá tài sản đã tuyên: Ông Hoàng Văn Tiến phải trả lại cho bà Hoàng Thị Dũng số tiền 2.950.000 đồng anh Hoàng Văn Kiệt phải trả lại cho bà Hoàng Thị Dũng 5.900.000 đồng lệ phí xem xét thẩm định tại chỗ và lệ phí định giá tài sản.

Tuy nhiên, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Hà đã ban hành Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 123/QĐ-CCTHADS ngày 28/2/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Hà, buộc ông Hoàng Văn Tiến phải trả lại cho bà Hoàng Thị Dũng số tiền: 5.900.000đ, Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 124/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Hà, buộc anh Hoàng Văn Kiệt phải trả lại cho bà Hoàng Thị Dũng số tiền: 2.950.000đ. Các quyết định này  không đúng với nội dung Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 01/2022/QĐST-DS ngày 6/10/2022 của TAND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đã vi phạm nghiêm trọng khoản 3, Điều 36 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014.

leftcenterrightdel
 VKSND huyện Lộc Hà kháng nghị các quyết định thi hành án dân sự vi phạm pháp luật. (Ảnh: VKSND huyện Lộc Hà)

Ngoài vi phạm nghiêm trọng còn ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Để bảo đảm việc thực thi pháp luật được thực hiện đồng bộ và đúng với các quy định, VKSND huyện Lộc Hà đã ban hành Quyết định số 135 QĐ/VSK ngày 14/3/2023 kháng nghị hủy Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 123 /QĐ-CCTHADS và quyết định số 124/QĐ-CCTHADS ngày 28/2/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Hà. Yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Hà thực hiện ngay việc thu hồi ngay các quyết định nói trên và trả lời cho VKSND huyện Lộc Hà trong thời hạn theo quy định của pháp luật, kể từ ngày nhận được quyết định kháng nghị.

 

VKSND huyện Lộc Hà