Được xét tuyển vào công chức nếu tốt nghiệp đại học loại xuất sắc

16/12/2019 08:46

Đề nghị truất lương hưu vĩnh viễn với cán bộ, công chức nghỉ hưu có vi phạm

Đây là điểm mới về phương thức tuyển dụng công chức tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019. (Nguồn: VNews)

Advertisement