Phát huy vai trò thanh niên trong chuyển đổi số

19/04/2024 12:10
Tin truyền hình

Chiều ngày 14/4, tại trụ sở cơ quan, Đoàn Thanh niên VKSND tối cao và Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2), VKSND tối cao họp triển khai Kế hoạch số 65 ngày 1/4/2024 của VKSND tối cao về việc triển khai nhân rộng mô hình chuyển đổi số cấp Vụ tại các đơn vị thuộc VKSND tối cao.