Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 4, VKSND tối cao

15/04/2024 19:59
Chúng tôi là kiểm sát viên

Chiều 15/4, tại trụ sở cơ quan, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy (Vụ 4), VKSND tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị.