VKSND TP Hà Nội và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ký Quy chế phối hợp về quan hệ công tác

26/12/2023 07:25
Multimedia

Ngày 22/12/2023, tại trụ sở VKSND TP Hà Nội, VKSND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp về quan hệ công tác. Lễ ký kết được truyền trực tuyến đến 30 điểm cầu VKSND cấp huyện.