Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức Diễn đàn Nghiên cứu tư pháp

16/04/2024 14:54
Tin truyền hình

Sáng 15/4, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức Diễn đàn Nghiên cứu tư pháp với chủ đề “Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự tổ quốc, phục vụ Nhân dân trong bối cảnh hiện nay”.