Đề nghị truất lương hưu vĩnh viễn với cán bộ, công chức nghỉ hưu có vi phạm

24/10/2019 13:04

Nhiều đại biểu Quốc hội kỳ vọng kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Cán bộ, công chức cấp xã và việc liên thông; hình thức kỷ luật giáng chức và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu là những nội dung trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được đại biểu quan tâm thảo luận trong phiên làm việc của Quốc hội sáng 24/10. Nguồn: Vnews

Advertisement