Ngành Kiểm sát nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện các nghị quyết của Quốc hội

07/11/2023 11:30
Multimedia

Tăng cường phối hợp liên ngành, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm

Sáng 6/11, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã trình bày báo cáo (tóm tắt) việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4.