VKSND tối cao họp trực tuyến về công tác thi đua, khen thưởng Quý II/2024

19/04/2024 13:56
Tin truyền hình

Sáng (17/4), Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND (Vụ 16, VKSND tối cao) tổ chức họp trực tuyến với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các đơn vị trong ngành KSND để nắm tình hình hoạt động thi đua, khen thưởng quý I/2024 và triển khai, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.