Thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho các gia đình nghèo trên địa bàn huyện Sơn Dương; xác định việc làm nhà, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác xóa đói, giảm nghèo, cần tập trung tối đa các nguồn lực trong xã hội cùng giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo điều kiện về nhà ở.

leftcenterrightdel
 Công chức VKSND huyện Sơn Dương vận chuyển vật liệu xây dựng giúp bà con trên địa bàn thôn Gia Lập. 

VKSND huyện Sơn Dương đã phối hợp với Ủy ban nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội xã Phú Lương, huyện Sơn Dương cử cán bộ, công chức, người lao động vận chuyển vật liệu xây dựng và làm móng nhà cho gia đình bà Dương Thị Đào, thôn Gia Lập, xã Phú Lương, huyện Sơn Dương.

Gia đình bà Đào thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Đào sức khỏe yếu, gia đình bà đang phải sống trong ngôi nhà tạm bợ.

leftcenterrightdel
VKSND huyện Sơn Dương đã có nhiều hoạt động trong phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. 

Những hoạt động cụ thể, thiết thực của cán bộ, công chức, người lao động VKSND huyện Sơn Dương đã góp phần phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, chăm lo nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Sơn Dương, cụ thể hóa phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; đồng thời, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, một trong những mục tiêu quan trọng trong lộ trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.                                                                         

Tin, ảnh: Phạm Tất Lợi