Nhiều cán bộ công chức, viên chức xin thôi việc

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc.

leftcenterrightdel
 Công việc chịu nhiều áp lực, mức đãi ngộ chưa đáp ứng được nhu cầu nên nhiều cán bộ, công chức, viên chức công tác trong ngành Y tế xin nghỉ việc.

Liên quan đến vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông cho biết, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 144 người nghỉ thôi việc theo nguyện vọng. Cụ thể, có 21 công chức (cấp tỉnh 14, cấp huyện 7 người); viên chức là 123 người (cấp tỉnh 72, cấp huyện 51 người).

Qua đánh giá tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, nguyên nhân xin nghỉ việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chủ yếu vì lý do gia đình, do vợ hoặc chồng công tác xa nhà, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Một số công chức, viên chức xin thôi việc để chăm sóc gia đình.

Bên cạnh đó, một số công chức, viên chức vì lý do sức khỏe không đảm bảo nhu cầu công việc và một số công chức, viên chức định cư ở nước ngoài.

Mặt khác, nhiều công chức, viên chức cũng muốn thay đổi môi trường làm việc phù hợp với khả năng, sở trường và mức thu nhập cao hơn như làm việc tại: Công ty, doanh nghiệp, kinh doanh tự do...

Ngoài ra, mức thu nhập hiện tại của công chức, viên chức chưa đáp ứng được nhu cầu của bản thân và gia đình. Tuy đã có nhiều chính sách thu hút cán bộ, công chức, viên chức nhưng chưa đủ mạnh để khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều ngũ cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc.

Giải pháp nào để níu giữ người lao động?

Để khắc phục tình trạng công chức, viên chức nghỉ thôi việc trong thời gian tới, UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu, trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, phê duyệt mức tăng lương cơ bản hoặc thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo đề án vị trí việc làm. Qua đó, bảo đảm mức lương đáp ứng nhu cầu cuộc sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, UBND tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, TP Gia Nghĩa quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở. Qua đó, cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội phát triển, gắn kết, gắn bó, ổn định đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các đơn vị, địa phương cần có giải pháp hỗ trợ kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý có năng lực, uy tín để tổ chức tốt công việc, tạo niềm tin, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức làm việc.

Mặt khác, đổi mới công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để tạo cơ hội, điều kiện phát triển, nhất là cán bộ trẻ. Bên cạnh đó, khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được tham gia học tập nâng cao trình độ, năng lực làm việc thông qua các chương trình, dự án đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài một cách thiết thực, cụ thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Không chỉ vậy, cần giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo tư tưởng yên tâm làm việc trong khu vực Nhà nước. Ngoài ra, tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế  chủ động nắm bắt tình hình, phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong trình hình mới.

Sở Nội vụ chủ động tham mưu UBND tỉnh đề xuất chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài khu vực công. Mặt khác, đôn đốc các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, TP Gia Nghĩa thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng và chế độ, chính sách đổi với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Qua đó, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, công chức, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc.../.

Nguyễn Chính