Ngày 17/6, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, những năm gần đây, đã có hàng loạt công chức kiểm lâm trên địa bàn tỉnh xin nghỉ việc, chuyển công tác, nghỉ hưu trước tuổi và xin từ chức, xuống chức…

leftcenterrightdel
 Tại Đắk Lắk, đã có hàng loạt công chức kiểm lâm trên địa bàn tỉnh xin nghỉ việc, chuyển công tác, nghỉ hưu trước tuổi, từ chức, xuống chức.

Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk có 5 công chức kiểm lâm xin nghỉ việc, 13 công chức kiểm lâm xin chuyển công tác, 44 công chức kiểm lâm xin nghỉ hưu trước tuổi và 3 công chức xin từ chức, xuống chức. Bên cạnh đó, có 32 công chức kiểm lâm bị xử lý kỷ luật, 26 tập thể và 77 cá nhân bị phê bình.

Đáng nói, số sinh viên theo học ngành lâm nghiệp tại Trường Đại học Tây Nguyên rất ít (dưới 10 học viên/chuyên ngành). Đặc biệt, những năm gần đây không có học viên nào tham gia học ngành lâm nghiệp tại Đại học Tây Nguyên.

Không chỉ vậy, hiện nay Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk có 216 công chức, trong đó 30% công chức trên 50 tuổi, thiếu 111 công chức, tương đương mỗi Hạt Kiểm lâm huyện thiếu từ 8-10 công chức so với nhu cầu thực tế quy định. Do đó, có những trường hợp một kiểm lâm phải kiêm nhiệm từ 5-6 xã với diện tích hàng chục nghìn ha rừng.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng loạt công chức kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xin nghỉ việc, chuyển công tác, nghỉ hưu trước tuổi và từ chức, xuống chức là do cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, chưa cụ thể, địa bàn quản lý rộng lớn, địa hình phức tạp. Mặt khác, điều kiện làm việc, sinh hoạt, đi lại khó khăn; thu nhập thấp, trách nhiệm cao trong khi rừng vẫn tiếp tục bị suy giảm… Từ đó, dẫn đến tình trạng xin nghỉ việc, xin từ chức, xuống chức mặc dù chưa tới tuổi nghỉ hưu...

leftcenterrightdel
 Công tác quản lý, bảo vệ rừng của lực lượng kiểm lâm gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Trong khi đó, diện tích đất có rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lớn, hiện có 501.206 ha. Trong đó, có 426.046 ha rừng tự nhiên, 75.160 ha rừng trồng; 232.423 ha đất chưa có rừng…

Đến nay, diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được giao cho 2 vườn quốc gia, 4 ban quản lý rừng đặc dụng, 3 ban quản lý rừng phòng hộ; 13 công ty TNHH MTV, 2 thành viên lâm nghiệp; 64 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; 5 đơn vị lực lượng vũ trang; hộ gia đình, cá nhân,... với tổng diện tích 626.060,6 ha. Diện tích rừng và đất lâm nghiệp chưa giao cho chủ rừng, hiện do Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức khác quản lý, với 107.568,6 ha, trong đó diện tích có rừng là 50.316,4 ha, đất không có rừng là 57.252,2 ha...

Trước thực trạng trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương sớm xây dựng và ban hành “Cơ chế, chính sách lâm nghiệp đặc thù vùng Tây Nguyên theo hướng khuyến khích hình thành hệ thống quản lý rừng cộng đồng, trên cơ sở giao rừng cho hộ gia đình, nhóm hộ, buôn làng. Đồng thời, cho phép sử dụng hợp lý một phần đất lâm nghiệp để bố trí sản xuất cho người dân, góp phần bảo đảm đời sống gắn với bảo vệ, phát triển rừng lâu dài. Đặc biệt, sớm có cơ chế, chính sách đãi ngộ đặc thù để thu hút nhân lực cho ngành lâm nghiệp./.

Nguyễn Chính