Tin từ Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh, đầu giờ chiều nay (24/12), Sở đã có Hướng dẫn số 2183/SNV-CCVC về một số nội dung lấy ý kiến nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ đối với công chức, viên chức thuộc diện phải rà soát, sạt hạch để khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư.

Theo đó, đối với quy định "cứng" trong Kế hoạch 494/KH-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tiêu chuẩn công chức, viên chức được rà soát, sát hạch, là phải được người đứng đầu cơ quan nhận xét "5 năm gần nhất hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao", đã được Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể, "mềm" hơn, tạo điều kiện cho công chức, viên chức thuộc diện phải rà soát, sát hạch.

leftcenterrightdel
 Hướng dẫn của Sở Nội vụ Hà Tĩnh.

Cụ thể: "Đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có từ 3 năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và không có năm nào không hoàn thành nhiệm vụ trong 5 năm gần nhất thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị xem xét nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trong 5 năm gần nhất".

Đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có năm không hoàn thành nhiệm vụ: "Thì do cơ quan, đơn vị xem xét, thống nhất mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của cả quá trình công tác trước đó; việc đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ do người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức quyết định".

Trong hướng dẫn mới nhất này, Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh cũng hướng dẫn về thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi hoặc không thu hồi quyết định tuyển dụng.

Theo đó, đối với viên chức, cán bộ, công chức cấp xã (thực hiện theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013) thì căn cứ vào kết quả kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục; nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và kết quả kiểm tra, sát hạch (đối với trường hợp thuộc diện phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch): Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, ban hành quyết định thu hồi hoặc không thu hồi quyết định tuyển dụng đối với viên chức, cán bộ, công chức cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý.

leftcenterrightdel
 Sở Nội vụ Hà Tĩnh.

Riêng đối với cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện, Sở Nội vụ hướng dẫn: "Sau khi có kết quả kiểm tra, rà soát, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã có văn bản đề nghị thu hồi hoặc không thu hồi quyết định tuyển dụng trước đó (có danh sách trích ngang kèm theo) gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định".

Trao đổi với PV Báo Bảo vệ pháp luật, lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết, hướng dẫn cụ thể việc đánh giá, nhận xét mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ là căn cứ vào Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị. Riêng hướng dẫn đối với thẩm quyền ra quyết định thu hồi hoặc không thu hồi quyết định tuyển dụng, Sở đã có tham vấn chuyên môn, thống nhất với Sở Tư pháp.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh cũng ghi nhận, cảm ơn Báo Bảo vệ pháp luật đã có loạt bài phản ánh, phản biện về việc này khi kế hoạch tuyển dụng lại công chức, viên chức ở Hà Tĩnh được ban hành, qua đó góp phần thông tin, phản ánh rộng rãi đến các cấp, các ngành, cán bộ công chức, viên chức chủ trương, kế hoạch và cách thức thực hiện của Hà Tĩnh trong việc thực hiện Kết luận 71-KL/TW của Ban Bí thư và hướng dẫn 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ.

P.V