Trước xu thế hội nhập quốc tế, kinh tế của tỉnh Thái Nguyên đã có những bước tiến quan trọng, sản xuất phát triển, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Cùng với sự phát triển đó thì công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương hết sức quan tâm chỉ đạo thực hiện, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động.

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo, quán triệt nội dung Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, chỉ đạo, thực hiện của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương. Các chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện cho người lao động, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này được được thực hiện thường xuyên, liên tục. 

leftcenterrightdel
 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tuyên truyền Chính sách pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hiện nay, Thái Nguyên là một trong ba trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn của cả nước, đóng vai trò vừa là trung tâm đào tạo, vừa là trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thu hút số lượng lớn giáo viên, sinh viên, học sinh và người lao động từ các tỉnh tập trung đến làm việc, lao động và nghiên cứu, học tập. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của tỉnh Thái Nguyên là trên 610.000 người, trong đó số lao động có việc làm gần 603.000 người. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã khoảng 198.000 người. Theo đánh giá của Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) công bố tháng 9/2022, 94% lao động tại tỉnh Thái Nguyên đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, chính quyền các địa phương luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Các cơ quan chức năng đã chủ động tham mưu, hỗ trợ người lao động trong việc hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ xuất cảnh đảm bảo đúng quy định; Ngân hàng chính sách xã hội từ tỉnh tới huyện đã hướng dẫn, tạo điều kiện để người lao động được vay vốn đi lao động ở nước ngoài với lãi xuất ưu đãi theo quy định.

leftcenterrightdel
 Lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không những giúp tăng thu nhập mà còn là phương pháp rèn luyện tay nghề hiệu quả, đáp ứng sự phát triển của thị trường lao động.

Theo ông Phạm Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Thực hiện Chương trình hành động của Ban Bí thư, Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Với sự vào cuộc mạnh mẽ, tính đến tháng 12/2023, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có hơn 2600 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Kết quả này cho thấy được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các cấp chính quyền, so với giai đoạn 2017-2020, mục tiêu đề ra mỗi năm có 1000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì giai đoạn này đã có sự bút phá nổi bật. Năm 2023 số người đi làm việc ở nước ngoài đã tăng 260% so với những năm trong giai đoạn 2017-2020”.

leftcenterrightdel
 Ông Phạm Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên trao đổi với phóng viên.

Tuy nhiên thực tế cho thấy, trong công tác đưa lao động ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế do một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài còn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, dẫn đến việc theo dõi, quản lý lĩnh vực này ở địa phương còn khó khăn.

Trong thời gian tới, để công tác đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài đạt hiệu quả, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục tăng cường công tác tư vấn cho người lao động về việc làm, chủ động liên hệ khảo sát nhu cầu tuyển dụng của các công ty trong và ngoài tỉnh, nâng cao hiệu quả tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ, đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động thông qua trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Có thể nói, đưa người lao động đi làm việc hợp pháp ở nước ngoài là kênh giải quyết việc làm, giảm nghèo hiệu quả, tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống cho người dân, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho tỉnh Thái Nguyên nói riêng và đất nước nói chung.

Trọng Tài – Hoàng Anh