leftcenterrightdel
 Chủ tịch Công đoàn VKSND tỉnh Bình Phước ủy quyền cho đồng chí Nguyễn Văn Chạm - Viện trưởng VKSND huyện Bù Gia Mập tặng quà, ủng hộ lực lượng phòng chống dịch huyện Bù Gia Mập.

Đây là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên Công đoàn VKSND tỉnh Bình Phước, VKSND huyện Bù Gia Mập, với mong muốn đóng góp công sức, chung tay cùng cả nước quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sớm ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội và an toàn sức khỏe cho Nhân dân tại địa phương.

Văn Hằng - Nho Thanh