Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bản tỉnh Lâm Đồng.

Theo kế hoạch, năm 2024 sẽ hoàn thành nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên sáp nhập thành một huyện; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt; điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã của huyện Bảo Lâm (Lộc An, Lộc Tân, Lộc Nam, Lộc Thành, Tân Lạc) vào TP Bảo Lộc.

leftcenterrightdel
 Một góc trung tâm TP Đà Lạt.

Trong năm 2024, huyện Đạ Tẻh cũng hoàn thành nhập xã Triệu Hải vào xã Quảng Trị, huyện Lạc Dương sẽ nhập xã Quảng Lập vào xã Pró.

Sau khi sáp nhập, các đơn vị liên quan thực hiện các công việc sắp xếp kiện toàn bộ máy, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tài sản công, chế độ chính sách đặc thù tại các đơn vị hành chính mới thành lập.

Trong năm 2025, các đơn vị hành chính mới sẽ tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và đơn vị hành chính, lập mới và bổ sung hồ sơ bản đồ địa phương mới thành lập và những công việc kéo dài từ 2024 sang.

TP Đà Lạt diện tích hơn 391 km2, dân số gần 260.000 người; huyện Lạc Dương diện tích gần 1.314 km2, dân số gần 36.000 người. Sau khi sáp nhập, TP Đà Lạt sẽ rộng 1.705 km2, gấp 4,3 lần hiện nay./.

Đại Lánh